Energiafgifter og Energiret

Bachmann/Partners har gennem mange år specialiseret sig inden for energiret og energisektorens skatte- og afgiftsforhold.

Dette sektorfokus har bl.a. medvirket til, Christian Bachmann har ført og vundet meget betydelige klage- og retssager for de største aktører inden for el- og fjernvarmesektoren, bl.a. om stilstandsvarme og afgiftspligt på brændsler til produktion af fjernvarme i såkaldt kombineret produktion. Disse vundne sager har tilført varmesektoren flere hundrede millioner kroner i tilbagebetalte afgifter.

Der er tale om sager, hvor juraen møder teknikken, hvorfor kraftvarmeingeniør Verner Jensen er tilknyttet Bachmann/Partners som kraftvarmespecialist.

Derudover rådgiver Bachmann/Partners om indgåelse af kontrakter og regulatoriske forhold for sektoren i øvrigt.

Energiområdet er et stadigt fokusområde for os og vil blive udviklet med nye specialister.