For CFO's / PIE

Med de nye regler anses ydelse af nærmere bestemte ikke-revisionsydelser altid at udgøre en trussel og ingen sikkerhedsforanstaltninger kan iværksættes for at imødegå truslen. Erhvervsstyrelsen har den 11. december 2017 offentliggjort en vejledning om revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden. Denne vejledning afgrænser nærmere området for revisors levering af tilladte skatte- og vurderingsydelser til revisionskunder af interesse for offentligheden.

Som et eksempel på en forbudt ikke-revisionsydelse kan nævnes førelse af skattesager ved Skatteankestyrelsen/Landsskatteretten. Sådanne sager er utvivlsomt tvistløsning i en forsvarende rolle, der er omfattet af forbuddet mod udførelse juridiske ydelser. Revisor har derfor ikke haft mulighed for at føre sådanne sager for revisionskunder siden 1. januar 2017.

Bachmann/Partners rådgiver virksomheder af interesse for offentligheden og disses revisionsudvalg om, hvilke ikke-revisionsydelser der falder ind under revisorforordningens anvendelsesområde, ligesom Bachmann/Partners fører sager ved Skatteankestyrelsen og Landsskatteren, som ikke længere lovligt kan føres af revisor.

Kontakt Christian Bachmann eller Peter Hansen for nærmere rådgivning om reglerne.