Revisionsbranchen

Vi samarbejder med mange revisorer – både mindre revisionsfirmaer og de største. Det er afgørende for samarbejdets effekt, at der er en afklaret rollefordeling og respekt for klientforholdet.

Samarbejdet har mange facetter lige fra kortvarig telefonisk sparring til revisor til førelse af retssager for domstolene og EU-domstolen.

Typisk understøtter vi revisors klientrelationer på følgende områder:

  • Tvister og rets- og voldgiftssager
  • Syn og skøn i skatte- og afgiftssager
  • Skatte-og afgiftsrådgivning
  • Generationsskifteløsninger for velhavende klienter
  • Behandling af større dødsboer og optimering heraf i skattemæssig henseende
  • Bøder og straf
  • Erstatningsret, rådgiveransvar og sager om formuetab
  • Undervisning