Told og international handel

Både ved import og eksport af varer opstår der naturligt spørgsmål om håndteringen af toldmæssige problemstillinger, idet regulering af told kan skabe væsentlige udfordringer for din virksomhed.
Handel over landegrænser kan være en kompleks og bekostelig aktivitet. For at bevare konkurrenceevnen er det vigtigt at have en effektiv styring af udgifterne til told mv.
Bachmann/Partners kan hjælpe dig gennem hele processen i forbindelse med handel over landegrænser – lige fra tilrettelæggelsen af en import eller eksport, over dens gennemførelse og afslutning. Rådgivningen bør være en del af handelsvirksomhedens almindelige risk-management program.
Vi kan eksempelvis bistå med konkret rådgivning om toldregler og toldprocedurer, herunder:

 • Fortoldning
 • Fastsættelse af toldværdier
 • Anvendelse af frihandelsaftaler, krav til oprindelse og toldpræferencer
 • Toldkontingenter, toldsuspension og importloftsordninger
 • Antidumpingtold
 • Tarifering
 • Afslutning af forsendelsesdokumenter
 • Hæftelse for told
 • Godtgørelse/tilbagebetaling af told
 • Toldoplag
 • Aktiv forædling
 • Passiv forædling
 • End-Use
 • Ansøgning om anvendelse af AEO bevillinger

Vores kerneydelser omfatter strategisk planlægning af styring af told- og punktafgifter med henblik på toldoptimering, herunder minimering af fejl; gennemgang af overholdelse af import- og eksporthandelsvilkår; interne kontroller og procesforbedringer.
Vi tilbyder endvidere at indhente bindende tariferingsoplysninger, syn og skøn, førelse af sager for Landsskatteretten og domstolene, herunder EU-Domstolen.