Christian Bachmann

Advokat (H), Managing Partner

Sprog:

Engelsk og skandinavisk

Arbejdserfaring:

Partner i de største danske advokatfirmaer fra 2004-2016, herunder Bech-Bruun, Abel & Skovgård Larsen samt DELACOUR. Tidligere Landsskatteretten.

Uddannelse:

Cand. jur.

Medlemskaber:

Danmarks Skatteadvokater (formand 2014- )

Højesteretsskranken

 

Personprofil:

Kontinuerlig erfaring med skatte- og afgiftsret siden 1991.
Formand for bestyrelsen i Danmarks Skatteadvokater.
Medlem af Skattelovrådet 2016-
Tidligere medlem af Advokatrådets Skatteudvalg.

 • Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatte- og afgiftsret, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til Højesteret.
 • Arbejder med køb og salg af virksomheder og generationsskifter.
 • Arbejder med mange revisionsfirmaer om løsning af sager, hvor juridisk og strategisk kompetence er påkrævet for at løse en sag for revisionsklienten.
 • Samarbejder med energibranchen om mellemstore og større virksomheders juridiske forhold og udfordringer.
 • Erfaring og interesse for bestyrelsesarbejde og virksomhedsledelse.


Profilsager:

 • EU-domstolssag – Brugtmoms – Sjelle Autogenbrug A/S
 • TP-straffesag for tysk koncern
 • Generationsskiftesager for meget formuende personer – aktivering af passive formuer og optimering af generationsskifter
 • Energiafgiftssager – sager for de største danske energiselskaber om afgifter og tvister med SKAT
 • Syn –og skønssager med teknisk kompleksitet
 • Tvistløsning i ejerdrevne virksomheder med samarbejdsproblemer
 • Skattepligtssager – til og fraflytning
 • Bisidder i Kommissionen om SKAT og Skattefradragskommissionen


Interesseområder:

Ratings:

Legal 500 2018:

Boutique tax firm BACHMANN PARTNERS has substantial expertise in VAT, tax litigation and customs issues. Managing partner Christian Bachmann, who is a highly experienced tax litigator, leads the practice.

Chambers 2015:

Notable practitioners
Head of department Christian Bachmann is an experienced litigator and was recently elected president of the Danish Tax Lawyers' Association. He recently advised the Municipality of Aarhus on a VAT-related case.