Generationsskifte for velhavere

At få lov at varetage formuerådgivning for velhavende personer kræver juridisk og psykologisk indsigt for at kunne finde de løsninger, som passer bedst i den pågældende familie.

Udover at finde frem til holdbare skatte- og afgiftsmæssige løsninger, handler det i udpræget grad om at etablere og bevare en stor grad af tillid og fortrolighed mellem rådgiver og klient.

Bachmann/Partners rådgiver bl.a. inden for følgende områder:

  • Formueplanlægning i levende live og ved arv
  • Fordeling af arv og gaver, særejeklausuler og båndlæggelse
  • Skattemæssig optimering
  • Successionsordninger og aktivering af passive formuer
  • Værdiansættelse af aktiver og selskaber
  • Fondsetablering
  • Testamenter og successionsrækkefølger