Rådgiveransvar

Bachmann/Partners fører både sager for virksomheder, som har lidt tab ved forkert og tabsgivende rådgivning og for andre rådgivere, som har brug for hjælp til at afværge erstatningskrav fra deres kunder.

Inden for det skatteretlige område forsøger vi først at løse tvisterne med SKATs mellemkomst bl.a. ved aktivering af skatteforbehold og ansøgning om omgørelse.

Vi fører rets- og voldgiftssager ved alle danske instanser om erstatningsret, ligesom vi bistår ved alternative konfliktløsninger.