Retssager for erhvervslivet

Vores procedureerfaring fra tusindvis klage og retssager betyder, at vi har oparbejdet et stort know-how i behandlingen af rets- og voldgiftssager.

Vi møder ved domstolene i erhvervssager, men der vil være sagsområder, hvor vi vil henvise virksomheden til andre advokater.

Derudover mægler vi i aktionærkonflikter og fører voldgiftssager om fortolkning af ejeraftaler og andre kontrakter.

Vi er særdeles erfarne inden for syn og skøn, hvor vi kan tilføre teknisk ekspertise ved siden af den juridiske. Mange sager løses bedst og økonomisk effektivt ved det bevis, som frembringes ved syn og skøn.

Senest har den danske stat lidt nederlag ved EU–domstolen i en momssag C-471/15 for autorecycling branchen, som vil skabe bedre momsregler for en hel sektor i EU. Sagen har været 7 år under vejs og blev blandt andet vundet, fordi vi undersøgte retstilstanden i lande uden for EU og afdækkede, at momssystemdirektivet ikke blev anvendt ens af de forskellige medlemsstater i EU.

Kontakt os gerne i betydende retstvister – også før sagen går i hårdknude.