Transfer pricing

Bachmann/Partners yder bistand i forbindelse med transfer pricing sager ved SKAT og Landsskatteretten. Herudover ydes der bistand i forbindelse med mutual agreement procedurer, hvor virksomheder anmoder om ophævelse af dobbeltbeskatning som følge af transfer pricing-reguleringer i enten Danmark eller i et andet Land. Bachmann/Partners yder også bistand i forbindelse med såkaldte Advance Pricing Arrangements/Agreements (APA), der er en aftale mellem to eller flere landes kompetente myndigheder om principper og forudsætninger for prissætningen af koncernforbundne virksomheders samhandel.

SKAT har 30. august sendt transfer pricing-redegørelsen for 2016 til Folketinget.

Redegørelsen kan ses her.

Du kan kontakte Peter Hansen eller Christian Bachmann for yderligere information.