Peter Hansen

Advokat, Associeret Partner

Sprog:

Engelsk og skandinavisk

Arbejdserfaring:

Peter har siden 1999 arbejdet med skatteafgifter herunder som sekretær for skatteudvalget i Danske Advokater, som advokat og som ansat i Skatteministeriets departement og i SKAT. Peter kender det politiske system og har en omfattende erfaring med påvirkning heraf, for at skabe lovgivningsmæssige ændringer til gavn for klienter, som ønsker bedre rammevilkår

Uddannelse:

Cand. jur.

Medlemskaber:

Medlem af Danmarks Skatteadvokater


Interesseområder:

  • Skatte- og afgiftsprocess
  • Omstrukturering og generationsskifte
  • Rådgivning om skatte- og afgiftsmæssige forhold
  • Politisk interessevaretagelse for klienter