Månedlig Arkiver: december 2020

Jagten på de forsvundne skattekroner er langt fra lukrativ

Skrevet af advokat Peter Loft, Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab. Publiceret den 14. december 2020 på altinget.dk. Skatteministeriet har 2. december sendt et såkaldt orienterende aktstykke til Folketingets Finansudvalg, hvori ministeriet orienterer om fremdriften i det store sagskompleks, som skal sikre tilbagebetalingen af flest mulige af de 12,4 milliarder kroner, som Skattestyrelsen er blevet unddraget i forbindelse med […]

Registreringsafgiften for køretøjer bliver delvist omlagt til en teknisk baseret afgift

Regeringen har den 4. december 2020 indgået en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om ændrede bilafgifter mv. Ændringerne har virkning for biler, der indregistreres fra den 18. december 2020. Afgiften beregnes i en overgangsperiode efter de i øjeblikket gældende regler, idet der efterfølgende vil blive foretaget tilbagebetaling eller efteropkrævning, når lovforslaget er […]

Beregning af registreringsafgift for plugin- og hybridbiler

Der har tidligere været adgang til at beregne registreringsafgiften for nye og brugte køretøjer i Motorregistreret. Denne facilitet har imidlertid været ude af drift i en længere periode, hvorfor der som forhandler er væsentligt mere arbejde forbundet med at beregne afgiften for brugte plugin- og hybridbiler. Vi har løbende været i kontakt med Motorstyrelsen for […]

Genberegning af registreringsafgift

Bachmann/Partners førte i 2019 en sag ved Østre Landsret om genberegning af registreringsafgift, når et leasingkøretøj går ud af ordningen med forholdsmæssige registreringsafgift. Sagen drejede sig om Skattestyrelsens hjemmelavede frister, lovfortolkning og hjemmel. Bachmann/Partners vandt sagen ved Østre Landsret i december 2019. Vi har skrevet en artikel om dommen, som bringes i det kommende nummer […]