Månedlig Arkiver: juli 2021

Nye momsregler for leasing- og demobiler

Den 1. juli 2021 trådte nye momsregler i kraft vedrørende den momsmæssige behandling af videresalg af leasing- og demobiler. Ændringen i momsloven har især betydning for bilforhandlere, biludlejningsvirksomheder og køreskoler når de videresælger biler, der har været indregistreret på fuld registreringsafgift. For at undgå moms på registreringsafgift har Danmark en særlig bestemmelse, hvor leasingselskaber og […]

Skærpelse af momsfritagelse ved levering af transportydelser over landegrænser

I kraft af EU-Domstolens dom af 29. juni 2017 i sagen C-288/16, L.C., har Skattestyrelsen udarbejdet et nyt styresignal, som skærper den danske praksis vedrørende momsfritagelse ved levering af transportydelser over landegrænser. Praksisændringen medfører, at underleverandørydelser fra den 22. december 2021 ikke vil være omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 34, stk. 1, nr. 16. […]

Vedtagelse af L 129 om ændring af registreringsafgiftsloven mv.

Folketinget har den 9. februar 2021 vedtaget et lovforslag, som gennemfører dele af den aftale om grøn omstilling af vejtransporten, som blev indgået den 4. december 2020. Ændringen har virkning for biler, der blev indregistreret fra den 18. december 2020 og frem. De nye regler vedrørende registreringsafgift træder i kraft den 1. juni 2021. Indtil […]