Månedlig Arkiver: december 2021

Vedtagelse af L 6 om ændring af registreringsafgiftsloven mv.

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget lovforslag nr. L 6, som medfører en række ændringer af reglerne på motorområdet. De nye regler medfører bl.a. stramning af leasingregler for køretøjer, indførelse af særlig procedure for partshøring ved værdifastsættelse af nye og brugte køretøjer og indførelse af solidarisk hæftelse for selvanmeldere. Ændringerne har virkning fra 1. […]

CO2-afgiften kan ikke rette op på markedsbristen for klimavenlig teknologi

Skrevet af advokat Peter Loft. Publiceret på altinget.dk den 30. november 2021. CO2-afgiften anses af mange for universalløsningen på alle vores klimaproblemer. Derfor imødeses den første afrapportering fra det ekspertudvalg, der blev nedsat i forbindelse med aftalen om en grøn skattereform, med stor spænding. Der er da heller ikke tvivl om, at en generel og […]