Månedlig Arkiver: januar 2022

Varsling om øget kontrol på selvanmeldere af registreringsafgift

Motorstyrelsen har offentliggjort et nyhedsbrev under titlen ”Stort behov for målrettet kontrol ved import af brugte biler”. I nyhedsbrevet konkluderer Motorstyrelsen, at deres kontroller vidner om, at flere selvanmeldere, der importerer køretøjer, har udfordringer med at værdiansætte korrekt. Samme kritik har Motorstyrelsen selv fået af Folketingets Ombudsmand i efteråret 2021. Dette er dog ikke nævnt […]

Højesteret giver nyt liv til ”lille fristregel”

Højesteret har den 13. december 2021 afsagt dom i en sag om ekstraordinær ansættelse af en skatteyders indkomst. Dommen, der gav skatteyderen (eller rettere skatteyderens dødsbo) medhold, er principiel, da den sætter grænser for skattemyndighedernes mulighed for at ”sidde på oplysninger” uden at reagere. Hvis skattemyndighederne ønsker at foretage en ændring af en skatteyders indkomstopgørelse, […]