Månedlig Arkiver: februar 2022

Tax news February 2022

  The latest news about the Danish tax system brought to you by Bachman/Partners Law Firm. New double tax treaty between Denmark and France The Danish Ministry of Taxation has announced that a new double tax treaty between France and Denmark has been signed.   The new treaty will benefit Danish companies and individuals based […]

Første delrapport fra ekspertgruppen, der skal fremlægge forslag til en ensartet CO2-afgift

Ekspertgruppen, som skal udarbejde grundlaget for en generel og så vidt mulig ensartet CO2-afgift fremlagde sin første delrapport den 8. februar 2022. Rapporten er endnu et skridt i retning af indførelse af en afgift på drivhusgasudledninger. Første skridt var indgåelsen af et bredt politisk forlig i december 2020, hvori det blev fastlagt, at der skulle […]