Månedlig Arkiver: april 2022

Hvornår skal der betales dækningsafgift?

Højesteret har i en dom af 22. april 2022 konkluderet, at der skulle betales dækningsafgift for anvendelse af lokaler, der blev brugt til yogaundervisning. Dommen medvirker til nærmere at fastlægge, hvilke ejendommes anvendelse, der udløser betaling af dækningsafgift. Dommen medfører formentlig, at området for ikke-dækningsafgiftspligtige ejendomme er stærkt begrænset. Sagen drejede sig om FOF København, […]

Salg af anparter efterfulgt af likvidation var ikke omgåelse

I et nyt bindende svar kom Skatterådet frem til, at et salg af anparter til eget holdingselskab efterfulgt af en likvidation ikke var omgåelse af ligningslovens § 3, da Spørger var hjemmehørende i et DBO-land. Ligningsloven indeholder i § 3 en generel omgåelsesklausul, hvor selskaber mv. ved indkomstopgørelsen skal se bort fra arrangementer, der er […]

Fejlekspedition skulle ikke beskattes som aktionærlån efter LL § 16 E

Skatterådet har i to nye bindende svar fundet, at overførsler fra selskaberne til hovedaktionærerne skulle anerkendes som fejlekspeditioner og ikke et ulovligt kapitalejerlån, da der blev foretaget hurtige videreoverførsler. Et aktionærlån behandles efter skattelovgivningens regler som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Det betyder, at lånet i stedet behandles som en overførsel af værdier fra selskabet til […]

Levering af momsfri bygning med tilhørende jord eller levering af momspligtig byggegrund?

Landsskatteretten har i en række nylige sager vurderet, om der skulle lægges moms på leverancer på fast ejendom. For det første har der været sager om leverancer af bygninger med tilhørende jord, hvor bygningerne var i deres ”alderdom”. For det andet har der også været sager om leverancer af ”fundamentsgrunde” med fundamenter opført før 1. […]

Anbefalinger til en flerårsaftale for skattevæsenet

Det såkaldte ekspertudvalg med Merete Eldrup som formand, som skulle komme med et oplæg til en flerårsaftale for skattevæsenet, har netop afgivet sine anbefalinger. De store administrative og kontrolmæssige problemer inden for skatteadministrationen har givet anledning til en række politiske initiativer siden 2015. Dels er der tilført betydelige nye bevillinger, dels er der gennemført en […]