Månedlig Arkiver: oktober 2022

Højesteret tilsidesætter værdiansættelse efter 15%-reglen

Højesteret har i en dom af 18. oktober 2022 fundet, at skattemyndighederne ikke skulle respektere en værdiansættelse på grundlag af den seneste offentlige vurdering og 15 %-reglen, hvor ejendommen blev solgt umiddelbart efter til en væsentlig højere værdi. Ved gaveafgiftsberegning i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til nærtstående familiemedlemmer og arvinger i dødsboer er […]

Højesteret anerkender beslaglæggelse af leasingkøretøj

Højesteret har den 12. oktober 2022 fastslået, at det ikke er i strid med EU-retten eller Menneskerettighedskonventionen, at beslaglægge en leasingbil, som har været brugt til vanvidskørsel. Føreren af en leaset bil var sigtet for vanvidskørsel hvor han havde kørt med 103 km i timen, selvom den maksimalt tilladte hastighed var 50 km i timen. […]