Månedlig Arkiver: september 2023

Mulighed for tilbagebetaling af renter ved for sen angivelse og afregning af udbytteskat

I sommeren 2023 fik en klient med Bachmann/Partners Advokatpartnerselskabs bistand medhold i, at opkrævede renter ved for sen angivelse og afregning af udbytteskat skulle tilbagebetales. Selskaber, der måtte have angivet og afregnet udbytteskat for sent i perioden før den 15. juni 2022, kan – afhængigt af de nærmere omstændigheder – have krav på tilbagebetaling af […]

Stutterier og hold af væddeløbsheste – Nye skattemæssige regler og problemer

Bachmann/Partners har netop fået publiceret en artikel i Magasinet Tölt, der belyser de skattemæssige konsekvenser, som de nye kategoriseringer kan have for stutterier og hobbylandbrug og belyser desuden de skattemæssige udfordringer, der kan være ved, at Skattestyrelsen kvalificerer stutterier og hold af heste som hobbyvirksomhed. Klik på nedenstående link for at læse artiklen:

Overdragelse af udlejet stuehus på landbrugsejendom gav ikke ret til nedsat gaveafgift.

Højesteret har den 1. september 2023 afsagt dom i en principiel sag om betaling af gaveafgift af værdien af et stuehus på en landbrugsejendom, der blev gaveoverdraget med skattemæssig succession. Højesterets flertal fastslog, at der ved overdragelsen skulle betales fuld gaveafgift af landbrugsejendommens stuehus, der på overdragelsestidspunktet var udlejet til beboelse, idet stuehuset ikke var […]

Ny praksis om skattefritagelse for lønindkomst fra udlandet

Østre Landsret har i en principiel dom af 6. december 2022 fortolket rækkevidden af ligningslovens § 33 A. Efter denne bestemmelse er der skattefritagelse for lønindkomst, der er erhverves under ophold i udlandet, når en række betingelser er opfyldt. I fortsættelse af Østre Landsrets dom har Skattestyrelsen den 1. september 2023 sendt et udkast til […]