Månedlig Arkiver: november 2023

Næringsejendomme omfattes af 15%-reglen

Det har hidtil været omdiskuteret, hvorvidt 15%-reglen finder anvendelse på næringsejendomme, idet Skattestyrelsen har indtaget det standpunkt, at reglen ikke kan anvendes ved overdragelse af næringsejendomme. I en nyligt offentliggjort dom maner Vestre Landsret foreløbig al tvivl i jorden og fastslår, at status som næringsdrivende med ejendomme ikke udgør en særlig omstændighed, der undtager anvendelsen […]

Minimumsskat for multinationale koncerner behandles nu i Folketinget

EU har vedtaget et direktiv, der sætter en effektiv bund under selskabsskatten for store multinationale koncerner. Skatteminister Jeppe Bruus fremsatte lovforslaget, som blev førstebehandlet den 14. november 2023. I oktober 2021 tilsluttede Danmark og 135 andre lande sig OECD-aftalen om beskatning af den digitale økonomi. Aftalen indebar blandt andet en global standard for minimumsbeskatning på […]

Skattenedsættelser på generationsskifte og retskrav på værdiansættelse af familieejede virksomheder.

Regeringen har varslet en nedsættelse af skatten på generationsskifte af virksomheder, ligesom virksomhedsejere får et retskrav på en skematisk model for værdiansættelse af familieejede virksomheder med ikrafttrædelse d. 1. januar 2025. Af regeringsgrundlaget fremgår det, at bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af virksomheder skal nedsættes fra 15 procent til 10 procent. Denne nedsættelse forventes at […]

Straffesager og klagesager kan behandles sideløbende

Skattestyrelsen justerer i et nyt styresignal kriterierne om behandling eller berostillelse af straffesager i Skattestyrelsen, når der er en klagesag over den underliggende materielle afgørelse. Efter justeringen af kriterierne vil hovedreglen være, at straffesager og klagesager kan behandles sideløbende. Hvis en skatteyder har klaget over Skatteforvaltningens afgørelse i en skatte- eller afgiftssag, hvor Skatteforvaltningen samtidig […]