Månedlig Arkiver: december 2023

Bundfradrag i boafgiften forhøjes og tillægsboafgift ved arv til søskende afskaffes

Regeringen og Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre samt Nye Borgerlige har den 14. december 2023 indgået en aftale om en reform af personskatten. Som en del af aftalen vil bundfradraget i boafgiften blive forhøjet og tillægsboafgift ved arv til søskende afskaffes. Boet skal betale en boafgift på 15 % af arv til arvinger i […]

Højesteret tilsidesætter værdiansættelse efter 15%-reglen

Højesteret har i dom af 30. november 2023 fundet, at skattemyndighederne ikke skulle respektere en værdiansættelse af en række ejendomme, der var foretaget på baggrund af den senest offentliggjorte vurdering, da realkreditbelåning af ejendommene viste, at den offentlige ejendomsvurdering var lavere end realkreditbelåningsværdien. Ved afgiftsberegningen i forbindelse med overdragelse af fast ejendom til nærtstående familiemedlemmer […]