Månedlig Arkiver: marts 2024

Skatter og Ejendomsvurdering 2024

SKAT Ejendomsvurdering Reglerne omkring ejendomsvurdering er ændret meget de seneste 10 år. Der er kommet nye regler og begreber. Det rejser naturligt mange spørgsmål. Det er væsentligt at være opmærksom på vurderingen af ens ejendom, da det er den, der afgør beskatningen. Ejendomsvurderingen foretages af Vurderingsstyrelsen, og den er et skøn baseret på salgspriser på […]

Styresignaler vedrørende kryptoaktiver sendt i høring

Skattestyrelsen har den 7. marts 2024 sendt to udkast til styresignaler vedr. krydshandler og udokumenterede indsætninger i relation til kryptoaktiver i høring. Udkastene kommer i kølvandet på skatteministerens besvarelse af henholdsvis spørgsmål nr. 120 og 121 af 23. november 2023. Spørgsmålene blev stillet på baggrund af de nye beregningsmodeller, som Skattestyrelsen siden ultimo 2022 har […]

Optagelse af fast ejendom til dagsværdi i et revideret regnskab udgjorde særlige omstændigheder, som hindrede anvendelsen af 15%-reglen.

Vestre Landsret har ved en dom af 12. februar 2024 fundet, at en fars familieoverdragelse af sine andele i to kommanditselskaber, der ejede fast ejendomme, ikke kunne ske under anvendelse af 15%-reglen. Ejendommene var optaget til dagsværdier i et revideret regnskab. Disse dagsværdier oversteg de offentlige vurderinger med ca. 40 %. Ved afgiftsberegningen i forbindelse […]