Har du eller din virksomhed fået afslag på en anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse eller krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt eksportgodtgørelse, fordi køretøjet først var dokumenteret udført 3 måneder efter, at køretøjet var anmeldt til eksport, kan der nu søges om genoptagelse. Motorstyrelsen har netop offentliggjort et Styresignal, hvor Motorstyrelsen ændrer praksis, således at der vil være adgang til genoptagelse af afgørelser, hvor eksportgodtgørelsen er blevet nægtet med den begrundelse, at et køretøj er udført efter lukning af månedsangivelsen eller udført senere end tre måneder efter ansøgning om eksportgodtgørelse.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab vandt den 8. juli 2022 en principiel sag ved Østre Landsret om udbetaling af eksportgodtgørelse. Dommen har medført, at Motorstyrelsen nu ændrer praksis på området. 

Sagen angik, om det var en betingelse for at opnå godtgørelse af afgiften, at eksportøren kunne dokumentere, at køretøjerne var udført på det tidspunkt, hvor eksportøren havde godkendt sin månedsangivelse – det vil altså sige den 15. i den følgende måned. Østre Landsret fastslog, at Motorstyrelsen ikke havde hjemmel til at nægte udbetaling af eksportgodtgørelse til eksportøren, blot fordi et køretøj ikke var dokumenteret udført inden lukning af den månedsangivelse, hvor køretøjet var anmeldt til eksport.

Motorstyrelsen ændrer på baggrund af dommen nu praksis, så eksportører ikke mister retten til udbetaling af eksportgodtgørelse, alene fordi et køretøj anmeldt til eksport ikke er blevet udført inden godkendelse af månedsangivelsen eller inden 3 måneder fra anmeldelsestidspunktet.

Der vil være adgang til at få genoptaget afgørelser, der vedrører køretøjer, hvor der er anmodet om eksportgodtgørelse den 1. januar 2016 eller senere.

Hvis der anmodes om genoptagelse af en afgørelse, der vedrører en ansøgning om eksportgodtgørelse, som er mere end 3 år gammel, skal ansøgningen om genoptagelse være fremsendt senest den 28. december 2023 for at få adgang til genoptagelse af afgørelsen.

Hvis der anmodes om genoptagelse efter den 28. december 2023 vil det være den almindelige 3 årige forældelse, som finder anvendelse.

.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har stor erfaring med genoptagelsessager og bistår gerne med anmodning om genoptagelse af tidligere afgørelser om nægtelse af eksportgodtgørelse.

For yderligere information om styresignalet og konsekvenser af dette, kan der tages kontakt til kontakte Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *