Undersøgelseskommissionen om SKAT blev nedsat ved et kommissorium af 3. juli 2017. Centrale embedsmænd i SKAT har nu valgt advokater fra Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab som bisiddere. 

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal undersøge og redegøre for en række forhold siden 2002. Det drejer sig bl.a. om inddrivelsesområdet og de generelle effektiviseringstiltag i SKAT samt den politiske involvering i de trufne beslutninger. Kommissionen skal foretage retlige vurderinger til belysning af, om der er grundlag for, at det offentlige søger nogen draget til ansvar.

I henhold til et tillægskommissorium af 9. april 2018 skal undersøgelseskommissionen endvidere undersøge og redegøre for SKATs forvaltning af udbytteskatteområdet m.v. Denne undersøgelse skal omfatte perioden fra 2010 indtil den 1. juni 2015.

Centrale embedsmænd i SKAT har valgt advokater fra Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab som bisiddere. Det drejer sig om advokaterne Christian Bachmann og Peter Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *