Skatteministeriet har den 18. september 2019 udsendt en ændring af bekendtgørelsen om registreringsafgift, som bl.a. indebærer, at der ikke længere beregnes fradrag eller tillæg for køretøjers vedligeholdelsesstand samt særlig anvendelse, såfremt køretøjerne er under 6 måneder gamle.

Efter den hidtil gældende bestemmelse i bekendtgørelsens § 30, stk. 3, nedsættes den afgiftspligtige værdi af et køretøj, der er i ringere stand end et almindeligt vedligeholdt køretøj af samme årgang, med 5 pct. Tilsvarende forhøjes den afgiftspligtige værdi af et køretøj, hvis vedligeholdelsesstanden er over middel i forhold til et almindeligt vedligeholdt køretøj af samme årgang, med 5 pct.

I henhold til den ændrede bekendtgørelse skal der hverken beregnes tillæg eller fradrag for køretøjers stand, der er mindre end 6 måneder gamle. For udlejningskøretøjer, hvor det ofte forekommer, at standen er ringere end et tilsvarende køretøj af samme alder, vil ændringen reelt indebære en skærpelse. Efter registreringsafgiftslovens § 10, stk. 1, skal den afgiftspligtige værdi af et brugt køretøj fastsættes til køretøjets almindelige pris fastsat under hensyn til køretøjets stand. På den baggrund forekommer ændringen ikke at være i overensstemmelse med lovens ordlyd. 

Herudover indeholder den ændrede bekendtgørelse mindre præciseringer og redaktionelle ændringer.

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk eller Peter Loft på tlf. 40 30 23 15 / psl@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *