Mange medarbejdere har under Covid-19 vænnet sig til at arbejde hjemmefra. Det at arbejde hjemmefra har åbnet mange muligheder fremadrettet, og mange har i den forbindelse fået stillet computerskærme til rådighed for hjemmearbejdet. Spørgsmålet er om computerskærme til brug for hjemmekontoret anses som et skattepligtigt personalegode. I et nyt bindende svar tog Skatterådet stilling til spørgsmålet og fastslog, at det beroede på skærmens størrelse.

Skatterådet fastslog indledningsvist, at en computerskærm til brug for arbejdet på arbejdspladsen var skattefrit uanset skærmens størrelse, da der er tale om et arbejdsredskab og ikke et personalegode.

Spørgsmålet var herefter, om en medarbejder, som jævnligt arbejdede hjemmefra, skattefrit kunne få en computerskærm som tilbehør til en arbejdsgiverbetalt computer til brug på hjemmearbejdspladsen. Det afgørende blev herefter, om skærmen kunne anses som ”sædvanligt tilbehør”. Skatterådet fastslog, at skærmens størrelse måtte være afgørende. Til brug for afgørelsen af, hvor stor en skærm måtte være for at blive anset for ”sædvanligt tilbehør”, indhentede Skatterådet data fra Statens indkøbscentral vedrørende det faktiske brug af forskellige skærmstørrelser i forbindelse med arbejdsmæssigt brug. Skatterådet fandt herefter, at computerskærme i størrelser op til 32″ måtte anses som sædvanligt tilbehør. Skatterådet gjorde dog opmærksom på, at der er tale om et udgangspunkt, og at konkrete omstændigheder kan medføre, at en medarbejder skattefrit kan få stillet en større skærm til rådighed.

Endeligt fastslog Skatterådet, at en ekstraordinær situation som Covid-19 ikke i sig selv medfører ændringer af de generelle regler om beskatning eller skattefritagelse. Det gør derfor ingen forskel, om medarbejderen arbejder hjemmefra pga. Covid-19 eller ej.

På baggrund af Skatterådets afgørelse kan det konkluderes, at en medarbejder skattefrit kan modtage en skærm, der er mindre end 32’’, hvorimod modtagelse af skærme over 32’’ kræver en konkret begrundelse for, hvorfor skærmen er erhvervet til brug for arbejdet.

Hos Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab sørger vi altid for at holde os opdateret på ændringer i gældende ret, og du er derfor altid sikker på at få den korrekte vurdering og rådgivning, hvis du har brug for hjælp til skatteretlige problemstillinger. Vi har derudover stor erfaring og succes med at føre skattesager.

For yderligere information kontakt gerne Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *