Problemer i DMR giver blandt andet udfordringer for selvanmelderes afregning af registreringsafgift. Motorstyrelsen har derfor d.d. udsendt et nyhedsbrev om retningslinjerne for håndtering af køretøjer på månedsangivelsen, der er ramt af Motorregistrets fejl vedrørende brændstofforbrug. Selvanmeldere opfordres derfor til at tjekke månedsangivelsen for august inden godkendelse heraf. 

Motorregistreret er i øjeblikket ramt af en fejl i beregningen af det samlede brændstofforbrug, det medfører, at et mindre antal køretøjer fremgår med en forkert beregnet registreringsafgift på månedsangivelsen. 

Hvis du som selvanmelder er berørt af denne fejl, opfordres du til at fratrække hele registreringsafgiften på de fejlramte køretøjer fra summen af det opkrævede beløb på månedsangivelsen og dermed afregne et mindre beløb, end hvad der fremgår af månedsangivelsen.

Anvender du som selvanmelder denne mulighed, skal du sende en mail til Motorstyrelsen på Motorekspedition@motorst.dk med angivelse af ”månedsangivelse – fejl i brændstofforbrug” i emnefeltet. I mailen skal du afgive en række oplysninger, som fremgår af Motorstyrelsens nyhedsbrev her

Motorstyrelsen sikrer herefter, at der hverken udsendes rykkere eller opkræves renter for de beløb, der er udeladt af månedsangivelsen grundet brændstoffejlen. Efterfølgende fremsender Motorstyrelsen en opkrævning med en korrekt beregnet registreringsafgift. 

På grund af fejlen og de udmeldte retningslinjer for selvanmelderes håndtering heraf, er fristen for godkendelse af månedsangivelsen for august måned 2019 udsat til fredag den 20. september 2019. 

Hvis du som selvanmelder allerede har godkendt din månedsangivelse for august eller blot vælger at indbetale det fulde beløb på månedsangivelse, sikrer Motorstyrelsen, at der sker tilbagebetaling af for meget indbetalt registreringsafgift inkl. rentegodtgørelse. 

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *