Skatterådet har i to nye bindende svar fundet, at overførsler fra selskaberne til hovedaktionærerne skulle anerkendes som fejlekspeditioner og ikke et ulovligt kapitalejerlån, da der blev foretaget hurtige videreoverførsler.

Et aktionærlån behandles efter skattelovgivningens regler som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Det betyder, at lånet i stedet behandles som en overførsel af værdier fra selskabet til aktionæren, hvilket i praksis betyder, at lånet beskattes som løn eller udbytte. Selskabsretligt gælder der fortsat en tilbagebetalingspligt, men en tilbagebetaling af lånet ophæver som udgangspunkt ikke beskatningen. Der vil derfor ved en senere udbytteudlodning fra selskabet til aktionæren været sket beskatning tre gange af det samme beløb.

I særlige tilfælde tillader skattemyndighederne, at en tilbagebetaling ophæver beskatningen. Det gælder, hvis der enten er tale om penge, der er overført ved en fejl, eller hvis kapitalejeren får tilladelse til omgørelse.

I to nye bindende svar tog Skatterådet stilling til, om pengeoverførsler til anpartshaverens private konto kunne anerkendes som en fejlekspedition.

I SKM2022.151.SR blev salgssummen for selskabets salg af anparter ved en fejl overført fra køber til anpartshaverens private konto. Fejlen blev opdaget af anpartshaveren samme dag om aftenen, hvorefter anpartshaveren straks iværksatte overførslen af beløbet til selskabets konto, som herefter gik ind på selskabets konto dagen efter. Årsagen til, at anpartshaveren kom til at oplyse bankkontooplysningerne på sin private konto var, at der i anpartshaverens netbank fremgik en konto med selskabets navn, som oprindeligt var en lånekonto oprettet til at stifte selskabet.

I SKM2022.174.SR foretog et selskab ved en fejl en pengeoverførsel til anpartshaverens private investeringsdepot. Overførslen blev opdaget straks efter af investeringsrådgiveren, og det overførte beløb blev overført straks dagen efter til spørgers investeringsdepot. Overførslen af midlerne skete efter instruks fra en investeringsrådgiver, og anpartshaveren havde ikke på overførselstidspunktet anledning til at betvivle, at det var en korrekt overførsel til selskabets depot, som blev igangsat.

Skatterådet fandt i begge tilfælde, at overførslerne til anpartshavernes private konti måtte anses for rene fejlekspeditioner, der under hensyn til den hurtige videreoverførsel til selskabernes konti måtte anses for skattemæssigt annulleret og derfor ikke var omfattet af ligningslovens § 16 E.

Spørgsmålet om, hvorvidt overførsler til kapitalejeren skal anerkendes som en fejlekspedition, beror fortsat på en konkret vurdering. Afgørelserne viser dog vigtigheden af, at man straks håndterer fejloverførslerne.

Bachmann/Partners rådgiver i skattesager og har stor erfaring med håndtering af ulovlige kapitalejerlån. Står du i en lignende situation, er du velkommen til at kontakte os.

For yderligere information kontakt gerne Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *