I relation til den nuværende situation med COVID-19 har Motorstyrelsen i et nyhedsbrev meddelt, at leasingselskaber kan yde henstand med betalingen af leasingydelsen uden dette udløser indbetaling af hele registreringsafgiften på køretøjer, der er indregistreret på forholdsmæssig registreringsafgift. Henstand med betalingen i den nuværende situation fører ikke til, at leasingaftalen af Motorstyrelsen vil blive betragtet som et camoufleret kreditkøb.

Ændring af leasingaftalen ved henstand 

Hvis der ydes henstand med betalingen af leasingydelsen, vil dette være en ændring af leasingaftalen.

Flere leasingselskaber har derfor rettet henvendelse til Motorstyrelsen for afklaring af, om en aftale med leasingtager om henstand skal forhåndsgodkendes af Motorstyrelsen. Motorstyrelsen har i relation hertil udsendt et nyhedsbrev den 20. marts 2020, hvori de tilkendegiver, at henstand med betaling af den månedlige leasingydelse under Corona-krisen er en ændring omfattet af REGAL § 3 b, stk. 8, nr. 5, som

leasingselskaberne kan foretage uden Skatteforvaltningens fornyede godkendelse.

Tilbagebetaling af henstandsbeløbet

For at leasingselskaber kan tilbyde henstand til leasingtager uden forhåndsgodkendelse af ændringerne i leasingaftalen, er det efter Motorstyrelsens udmelding et krav, at ændringerne ikke medfører ændringer i den samlede økonomi i leasingaftalen, idet ydelserne stadig vil skulle erlægges indenfor kontraktens løbetid, men blot på et senere tidspunkt.

Vores vurdering

Vi er enige med Motorstyrelsen i, at der er hjemmel i registreringsafgiftslovens § 3 b, stk. 8, nr. 5 til at yde henstand med betalingen uden dette udløser registreringsafgift. 

Vi er imidlertid ikke enige i, at der er hjemmel i registreringsafgiftsloven til, at Motorstyrelsen kan stille krav om, at henstandsbeløbet skal være afviklet indenfor kontraktens løbetid, hvis henstanden ikke skal udløse en indbetaling af hele registreringsafgiften.

Der vil med stor sandsynlighed være leasingkontrakter, som udløber under den nuværende krise eller udløber kort efter, at samfundet begynder at normalisere sig igen. Der bør i disse situationer være mulighed for at få etableret en afdragsordning med leasingtager, som går ud over selve den periode, som leasingkontrakten løber.

For vurdering af, om et køretøj kan indregistreres på forholdsmæssig registreringsafgift, skal der foretages en vurdering af, om ændringen i aftalen har betydning for vurdering af ejerforholdet. 

Efter vores vurdering vil der alene være adgang til opkrævning af hele registreringsafgiften, hvis ændringen i aftalen reelt fører til, at leasingaftalen må anses for et camoufleret kreditkøb.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20717862 eller mail dme@bachmann-partners.dkeller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 eller mail pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *