Storbritannien forlader EU den 31. oktober 2019, medmindre den britiske regering og EU bliver enige om en udtrædelsesaftale inden da. Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale (no-deal Brexit), bliver danske virksomheders handel med Storbritannien omfattet af de generelle regler for handel med tredjelande fra 1. november 2019. Det er derfor vigtigt at forberede sig allerede nu, hvis din virksomhed handler med Storbritannien. 

I tilfælde af at Storbritannien træder ud af EU uden en udtrædelsesaftale den 31. oktober 2019 kan det få stor betydning for din virksomheds told-, skatte, afgifts- og momsforhold. Din virksomhed bør blandt andet være opmærksom på følgende – særligt hvis din virksomhed ikke allerede handler med tredjelande: 

Told ved import af varer fra Storbritannien og registrering som importør

Det er vigtigt at være opmærksom på, at import af varer fra Storbritannien kan blive pålagt told efter toldreglerne for handel med tredjelande. Det anbefales derfor, at virksomheder undersøger om der pålægges told på de varer, som din virksomhed importerer fra Storbritannien. 

Inden din virksomhed importerer varer fra tredjelande, skal din virksomhed registreres som importør hos Erhvervsstyrelsen. Det anbefales, at virksomheden registreres som importør allerede nu, idet der kan være sagsbehandlingstid forbundet med registreringen. 

Det bør endvidere overvejes, om virksomheden også skal registreres som eksportør. Hvis nogle af de importerede varer eksempelvis skal sendes retur i forbindelse med reklamation, kræver det en registrering som eksportør for at kunne få varerne ud af EU igen. 

Told på dansk eksport til Storbritannien og registrering som eksportør

De britiske myndigheder indfører muligvis told på varer, som ikke er toldpligtige i dag. Omfanget og toldsatser er på nuværende tidspunkt ukendt. 

For at kunne sælge varer til Storbritannien efter den 31. oktober 2019, skal din virksomhed registreres som eksportør hos Erhvervsstyrelsen. Grundet eventuel sagsbehandlingstid anbefales det, at virksomheden registreres allerede nu, således at der ikke kommer forsinkelser på udførslen.

Selvom virksomheden alene eksporterer varer til Storbritannien, bør det overvejes, om virksomheden også skal registreres for import, hvis britiske kunder returnerer varer i forbindelse med reklamation. Der vil kun være mulighed for at få varerne retur til EU, hvis man er registreret som importør.

Momsrefusion 

Danske virksomheder opfordres til at ansøge om momsrefusion hos de britiske skattemyndigheder for køb i Storbritannien i de første tre kvartaler af 2019 via momsrefusionssystemet eMoms i TastSelv Erhverv inden den 31. oktober 2019. Efter udtrædelsesdatoen kan eMoms ikke længere bruges.

De britiske skattemyndigheder har ikke oplyst, hvordan de vil imødekomme ansøgninger om momsrefusion fra virksomheder i EU-lande efter udtrædelsesdatoen, men ansøgninger forventes at skulle udfyldes manuelt og sendes til de britiske skattemyndigheder pr. post.

Britiske medarbejdere

Skal din virksomhed ansætte nye britiske medarbejdere, må virksomheden påregne en længere og lidt mere kompliceret proces, når medarbejderne skal have dansk personnummer og skattekort, da personer fra tredjelande først skal have ansøgt om og fået opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. 

Ovenstående er blot nogle af de ændringer, danske virksomheder skal være opmærksom på, som det ser ud på nuværende tidspunkt, hvis det ender med Brexit uden nogen form for aftale. 

Storbritannien og EU forhandler stadig og situationen kan derfor hurtigt ændre sig. Hvis der bliver indgået en udtrædelsesaftale, træder Storbritannien ud af EU til den 1. i den efterfølgende måned og der vil være en overgangsperiode på minimum 2 år, hvor reglerne for samhandel mellem EU og Storbritannien vil være uændret. 

Udviklingen i de politiske forhandlinger kan følges på um.dk/brexit. På skat.dk/brexit er der en uddybende vejledning om told-, skatte, afgifts- og momsforhold, der løbende opdateres. 

Hvis I har spørgsmål til, hvad Brexit har af betydning for jeres virksomhed, eller hvordan I som virksomhed kan forberede jer på Brexit, yder Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab professionel rådgivning herom. 


For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *