Skal et selskab generationsskiftes til de nære familiemedlemmer m.fl., uden at dette udløser en skat på overdragelsestidspunktet og med mulighed for at anvende den nedsatte gaveafgift, skal der være tale om en aktiv erhvervsvirksomhed. Et selskabs investering i solceller og vindmøller igennem et partnerselskab er efter et nyt bindende svar passiv kapitalanbringelse. 

Efter en lovændring i sommeren 2017 kan et selskab ikke overdrages med mulighed for at udskyde beskatningen og anvende den nedsatte gaveafgift (7 pct. i 2018, 6 pct. i 2019 og 5 pct. i 2020), hvis virksomheden i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse – der skal altså foretages en såkaldt ”pengetanksopgørelse”.

Det er endnu uklart, hvad der præcist skal forstås ved ”passiv kapitalanbringelse”, da loven blot angiver, at selskabet i overvejende grad består i passiv kapitalanbringelse, hvis mindst 50 pct. af enten virksomhedens regnskabsmæssige indtægter eller handelsværdien af aktiver udgør fast ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign.

Et nyt bindende svar giver nu et fortolkningsbidrag til, hvad der forstås ved ”passiv kapitalanbringelse”, idet Skatterådet fastslår, at investeringer i solcelleanlæg og vindmølleanlæg igennem et partnerselskab er passiv kapitalanbringelse i ejendom, kontanter, værdipapirer el.lign.

I den konkrete sag blev partnerselskabet anset for transparent i forhold til pengetanksreglen, hvorfor selve aktiverne (solcelleanlægget) indgik i selskabets pengetanksopgørelse.

Selskabets solcelleanlæg blev anset for ”fast ejendom el.lign.” med begrundelsen om, at solcelleanlæggene er store, stationære og bestemt til at blive på opførelsesstedet, ligesom fast ejendom i øvrigt. Efter en konkret vurdering fastslår Skatterådet, at solcelleanlægget betragtes som passiv kapitalanbringelse, da solcelleanlægget ikke indgik i virksomhedens drift, ligesom spørger ikke aktivt deltog i driften af solcelleanlægget, og spørgers hæftelse var begrænset.

Konsekvensen af Skatterådets bindende svar er, at ejere af selskaber med investeringer i solceller eller vindmøller risikerer en væsentlig højere beskatning ved et generationsskifte.

Bachmann/Partners rådgiver i generationsskifte og følger den kontinuerlige udvikling på området. Erfaringsmæssigt skal et generationsskifte planlægges i god tid.

For yderligere information kontakt gerne Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 eller på mail chb@bachmann-partners.dk

Læs hele afgørelsen her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *