Iværksættere, der har benyttet sig af skattekreditordningen for forskning og udvikling, risikerer et skattesmæk. Særligt tech-branchen har været i søgelyset hos Skattestyrelsen, der ser restriktivt på softwareudvikling. Skattestyrelsens afgørelser kan være livstruende for start-up virksomheder, der forsøger at få en sund og nyskabende virksomhed sat i verden.

Skattekreditordningen

Siden 1973 har vi i Danmark haft en skattekreditordning, som gør det muligt for en virksomhed med forskning og udvikling at udbetale negativ skat (skatteværdien af negativ skattepligtig indkomst), der oparbejdes i opstartsår med underskud, og som ellers ville kunne fremføres til modregning i senere års positiv skattepligtig indkomst, hvorved der dér kunne opnås en lavere skattebetaling.

Ordningen giver således virksomheden penge ”nu og her” og ikke først, når virksomheden er blevet til en succes. Skattekreditordningen er således et incitament til at støtte forskning, udvikling og innovation.

I 2021 tilføjede Skattestyrelsen et afsnit i den Juridiske Vejledning om softwareudvikling, som fortsat består i dag. Ifølge den Juridiske Vejledning skal softwareudviklingen medføre et ”videnskabeligt eller teknologisk fremskridt” for at være omfattet af skattekreditordningen.

Domstolene har sidenhen udtalt, at der ved vurderingen af, om en softwareudvikling er omfattet af skattekreditordning, skal lægges vægt på, om det, der er udviklet, (i) udgør noget nyt og væsentligt forbedret samt (ii) om den tekniske løsning allerede findes inden for den pågældende branche. Det er derfor ikke i sig selv tilstrækkeligt, at arbejdet medfører nye eller væsentligt forbedrede processer eller systemer for den konkrete virksomhed.

Iværksættere rammes på bagkant

Mange iværksættere har af god grund gjort brug af skattekreditordningen i opstartsårene. Vi oplever nu, at flere og flere tech-iværksættere bliver mødt med et krav om tilbagebetaling fra Skattestyrelsen. Skattestyrelsen har nemlig adgang til at genoptage ordinært indtil den 1. maj i det fjerde indkomstår efter det relevante indkomstårs udløb.

Blandt virksomheder, der netop er blevet mødt med et krav om tilbagebetaling fra Skattestyrelsen, er virksomheden Gomore, der er Danmarks største platform for privat biludlejning, leasing og samkørsel. Gomore har udarbejdet et stykke software, der gør det muligt at åbne en privat udlejet bil via en app. Selvom man umiddelbart vil se Gomores virksomhed som innovativ, idet de har skabt en industri for deling af biler, vil Skattestyrelsen se isoleret på selve softwareudviklingen og ikke på konceptet i sin helhed. Her mener Skattestyrelsen, at den funktion, at man kan låse en bil op med en app, findes i forvejen, hvorfor softwareudviklingen ikke er ”innovativ”.

Skattestyrelsens afgørelser kan have store konsekvenser for iværksættere, som pludseligt skal tilbagebetale store skattekrav. Pengene står ofte ikke i likvide midler, men er derimod investeret i et stykke software, som sandsynligvis ikke er færdigudviklet. Virksomheden vil oftest endnu ikke have nået breakeven. Skattekravene kan derfor få livstruende konsekvenser for virksomheden. Ofte vil det være vanskeligt at opnå bankfinansiering til dækning af skattekravet.

Hvad kan man gøre?

Hvis man vil være på den sikre side, kan man anmode Skattestyrelsen om bindende svar forud for anvendelsen af skattekreditordningen. Man kan således med bindende virkning få svar på, om softwareudviklingen må anses for ”innovativ”. Her må man forvente en sagsbehandlingstid på 3-6 måneder.

Hvis Skattestyrelsen allerede har været på kontrol, vil det være relevant at søge rådgivning hurtigst muligt. Hvis Skattestyrelsen træffer afgørelse om, at en virksomhed ikke er berettiget til at anvende skattekreditordningen, vil det være muligt at påklage afgørelsen til Skatteankestyrelsen inden for 3 måneder.

Det kan være en fordel ved klageinstansen at gøre brug af syn og skøn og dermed få en sagkyndig vurdering af, hvorvidt softwareudviklingen medfører et ”videnskabeligt eller teknologisk fremskridt”. Bachmann/Partners kan både bistå med den materielle klagesag og bistå i forbindelse med syn og skøn.

Bachmann/Partners har stor erfaring med incitamentsordninger og rådgiver om alle øvrige forhold vedrørende skatter og afgifter. Hvis du ønsker en vurdering af, om du kan bruge skattekreditordningen, eller ønsker du sikkerhed i form af bindende svar, bistår vi gerne hermed.

Er du allerede blevet mødt med et krav fra skattemyndighederne, hjælper vi også gerne med din sag.

For yderligere information kontakt gerne, Rasmus Bejder Jensen på tlf. 51 68 82 40 / rbj@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *