Svaret hertil er både ja og nej! Personer, der anvender virksomhedsordningen, er almindeligvis klar over, at midler fra virksomhedsordningen ikke kan placeres i aktier. Dog kan aktier i investeringsselskaber indskydes i virksomhedsordningen, uden at det bliver betragtet som en privat hævning. Aktier i investeringsselskaber er undergivet løbende lagerbeskatning. Skatterådet fastslog i 2017, at midler i virksomhedsordningen kunne indskydes på en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, uden at det blev betragtet som en privat hævning. Det var Skatterådets opfattelse, at de indskudte midler i pensionsordningen kunne anvendes til investering i aktier i investeringsselskaber, uden at det blev betragtet som en privat hævning. Investering i andre aktier ville derimod blive betragtet som en privat hævning. Landsskatteretten har imidlertid i en nyligt offentliggjort afgørelse ændret Skatterådets afgørelse på dette punkt. Retstilstanden er i dag den, at man indirekte via en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A kan placere midler fra virksomhedsordningen i (almindelige) aktier.

I 2017 fastslog Skatterådet, at midler fra virksomhedsordningen kunne placeres i en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, uden at det blev anset som en privat hævning. Dette svar var i overensstemmelse med tidligere administrativ praksis på området. Indskud på sådanne pensionsordninger er ikke fradragsberettigede og de er heller ikke indkomstskattepligtige ved udbetaling. Det løbende afkast lagerbeskattes efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. 

Skatterådet var endvidere enig i, at midler fra virksomhedsordningen, der blev indskudt på pensionsordningen, kunne placeres i aktier i investeringsselskaber, uden at indskuddet blev anset som en privat hævning. Aktier i investeringsselskaber er undergivet lagerbeskatning. Skatterådet var imidlertid af den opfattelse, at indskud på pensionsordningen, der blev anvendt til at erhverve aktier i selskaber, der ikke er investeringsselskaber, var en privat hævning af midler fra virksomhedsordningen.

Pengeinstituttet, der ønskede at udbyde den pågældende pensionsordning, var uenig i den sidste del af Skatterådets svar. Denne del af Skatterådets svar, der drejede sig om placering af pensionsmidler i aktier i selskaber, som ikke er investeringsselskaber, blev derfor påklaget til Landsskatteretten. I Landsskatterettens afgørelse af 12. december 2018, der er offentliggjort den 29. januar 2019, kom retten frem til, at der ikke var noget til hinder for, at midler fra virksomhedsordningen, der blev indskudt på en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, kunne placeres i aktier i selskaber, der ikke er investeringsselskaber. Landsskatteretten lagde vægt på, at det var pensionsbeskatningslovens § 53 A, der var grundlaget for de skattemæssige virkninger vedrørende pensionsordningen, herunder at afkastet blev løbende lagerbeskattet og at ejeren af pensionsordningen ikke selv kunne vælge, at afkast blev beskattet efter aktieavancebeskatningslovens regler.

Det gjorde efter Landsskatterettens opfattelse ingen forskel, at virksomhedsejeren selv forvaltede pensionsordningen.

Afgørelsen fra Landsskatteretten udvider helt utvivlsomt virksomhedsejeres muligheder for at placere overskydende likviditet fra virksomhedsordningen, idet der nu også er mulighed for at foretage investering i almindelige aktier – investeringen vil imidlertid være indirekte, da den skal foregå i regi af en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A. Virksomhedsejere, der måtte ønske at gøre brug af denne mulighed, må imidlertid tåle, at den løbende værditilvækst på almindelige aktier så lagerbeskattes. Heri ligger der ikke noget nyt, idet det er et iboende krav efter pensionsbeskatningslovens § 53 A. Det kan derfor undre, at Skatterådet nåede frem til et andet resultat, når der under alle omstændigheder sker lagerbeskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A. 

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab bistår virksomhedsejere, der har spørgsmål om, hvordan placering af overskydende likviditet fra virksomhedsordningen kan placeres. Herunder formidler Bachmann/Partners kontakt til pengeinstitutter, der udbyder pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40323535 / pha@bachmann-partners.dk.

Svaret hertil er både ja og nej! Personer, der anvender virksomhedsordningen, er almindeligvis klar over, at midler fra virksomhedsordningen ikke kan placeres i aktier. Dog kan aktier i investeringsselskaber indskydes i virksomhedsordningen, uden at det bliver betragtet som en privat hævning. Aktier i investeringsselskaber er undergivet løbende lagerbeskatning. Skatterådet fastslog i 2017, at midler i virksomhedsordningen kunne indskydes på en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, uden at det blev betragtet som en privat hævning. Det var Skatterådets opfattelse, at de indskudte midler i pensionsordningen kunne anvendes til investering i aktier i investeringsselskaber, uden at det blev betragtet som en privat hævning. Investering i andre aktier ville derimod blive betragtet som en privat hævning. Landsskatteretten har imidlertid i en nyligt offentliggjort afgørelse ændret Skatterådets afgørelse på dette punkt. Retstilstanden er i dag den, at man indirekte via en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A kan placere midler fra virksomhedsordningen i (almindelige) aktier.

I 2017 fastslog Skatterådet, at midler fra virksomhedsordningen kunne placeres i en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, uden at det blev anset som en privat hævning. Dette svar var i overensstemmelse med tidligere administrativ praksis på området. Indskud på sådanne pensionsordninger er ikke fradragsberettigede og de er heller ikke indkomstskattepligtige ved udbetaling. Det løbende afkast lagerbeskattes efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. 

Skatterådet var endvidere enig i, at midler fra virksomhedsordningen, der blev indskudt på pensionsordningen, kunne placeres i aktier i investeringsselskaber, uden at indskuddet blev anset som en privat hævning. Aktier i investeringsselskaber er undergivet lagerbeskatning. Skatterådet var imidlertid af den opfattelse, at indskud på pensionsordningen, der blev anvendt til at erhverve aktier i selskaber, der ikke er investeringsselskaber, var en privat hævning af midler fra virksomhedsordningen.

Pengeinstituttet, der ønskede at udbyde den pågældende pensionsordning, var uenig i den sidste del af Skatterådets svar. Denne del af Skatterådets svar, der drejede sig om placering af pensionsmidler i aktier i selskaber, som ikke er investeringsselskaber, blev derfor påklaget til Landsskatteretten. I Landsskatterettens afgørelse af 12. december 2018, der er offentliggjort den 29. januar 2019, kom retten frem til, at der ikke var noget til hinder for, at midler fra virksomhedsordningen, der blev indskudt på en pensionsordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A, kunne placeres i aktier i selskaber, der ikke er investeringsselskaber. Landsskatteretten lagde vægt på, at det var pensionsbeskatningslovens § 53 A, der var grundlaget for de skattemæssige virkninger vedrørende pensionsordningen, herunder at afkastet blev løbende lagerbeskattet og at ejeren af pensionsordningen ikke selv kunne vælge, at afkast blev beskattet efter aktieavancebeskatningslovens regler.

Det gjorde efter Landsskatterettens opfattelse ingen forskel, at virksomhedsejeren selv forvaltede pensionsordningen.

Afgørelsen fra Landsskatteretten udvider helt utvivlsomt virksomhedsejeres muligheder for at placere overskydende likviditet fra virksomhedsordningen, idet der nu også er mulighed for at foretage investering i almindelige aktier – investeringen vil imidlertid være indirekte, da den skal foregå i regi af en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A. Virksomhedsejere, der måtte ønske at gøre brug af denne mulighed, må imidlertid tåle, at den løbende værditilvækst på almindelige aktier så lagerbeskattes. Heri ligger der ikke noget nyt, idet det er et iboende krav efter pensionsbeskatningslovens § 53 A. Det kan derfor undre, at Skatterådet nåede frem til et andet resultat, når der under alle omstændigheder sker lagerbeskatning efter pensionsbeskatningslovens § 53 A. 

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab bistår virksomhedsejere, der har spørgsmål om, hvordan placering af overskydende likviditet fra virksomhedsordningen kan placeres. Herunder formidler Bachmann/Partners kontakt til pengeinstitutter, der udbyder pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens § 53 A.

For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40323535 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *