Bachmann/Partners bistod en tidligere direktør i en sag om konkurskarantæne, som kurator havde anlagt mod
direktøren.

Kurator påstod direktøren pålagt konkurskarantæne. Sø- og Handelsretten frifandt direktøren for den nedlagte påstand. I den pågældende periode, hvor direktøren var registreret som direktør, havde han udvist en kritisabel
adfærd, men efter en samlet vurdering fandt Sø- og Handelsretten dog, at direktørens forretningsførelse ikke havde været groft uforsvarlig. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at direktøren kortvarigt var tilknyttet selskabet, at han selv tog initiativ til at fratræde som direktør samt at den af ham udviste adfærd ikke havde lighed med misbrug eller var
af systematisk karakter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *