Investeringer i kryptovaluta kan være en lukrativ investeringsmulighed, men den danske beskatningsmodel kan have en mørk bagside. For visse typer af kryptovaluta er det danske skattesystem indrettet med en asymmetrisk beskatning, således at gevinster beskattes med op til ca. 53 pct., mens tab alene giver et fradrag på 26 %. Det er derfor vigtigt for danskere, der ønsker at investere i kryptovaluta, at der er styr på beskatningen.  

Handel med kryptovaluta er accelereret de seneste år, og i dag eksisterer der mere end 2.000 forskellige typer af kryptovaluta. Markedet er volatilt med store kursudsving og giver investorerne muligheder for hurtige gevinster – men også tab.

Skattestyrelsen fik sidste år tilladelse fra Skatterådet til at foretage en gennemgående kontrol via danske kryptobørser og har i en pressemeddelelse af 8. marts 2023 oplyst, at kontrol med kryptovaluta udløste regninger for godt 66 mio. kr. alene i 2022.

Bachmann/Partners har kendskab til flere uheldige situationer, hvor investorer er havnet i en urimelig skattemæssig situation grundet deres investeringer i kryptovaluta – til trods for, at de har forsøgt at indberette korrekt.

Skatterådet har konkluderet, at der er en såkaldt formodning for, at investeringer i kryptovaluta er sket med spekulation for øje og dermed er gevinster skattepligtige. Selvom investorer ønsker at indberette gevinster og tab korrekt, kan beskatningen være utrolig vanskelig at navigere i. Beskatningen og beskatningstidspunktet og afhænger nemlig af, hvilken type kryptovaluta der er tale om, hvordan du har erhvervet valutaen, og om du investerer personligt eller i selskabsform.

Personers investering i kryptovaluta

Bitcoins og Altcoins, dvs. kryptovaluta, der ikke er Bitcoins, beskattes som personlig indkomst med op til 53 %. Det samme gør sig gældende for staking rewards og airdrops. Beskatningen sker på tidspunktet for realisationen (salg eller veksling). Tabet fradrages derimod alene med en skatteværdi på ca. 26 %. Der er derfor en risiko for, at en dansk investor kan have en økonomisk nettogevinst på 0 kr., men samtidig skulle betale en skat, da gevinster og tab beskattes forskelligt.

Stablecoins, der er en form for kryptovaluta, hvor værdien af det digitale aktiv er knyttet til et referenceaktiv, som enten er fiat-penge, såsom dollaren eller euroen, børshandlede råvarer eller anden kryptovaluta. Stablecoins beskattes som finansielle kontrakter og dermed som kapitalindkomst med op til ca. 42 %. Beskatningen sker efter lagerprincippet.

Foruden ovenstående gælder der særlige regler for mining. Mining er en proces, hvor man stiller computerkraft til rådighed for at behandler transaktioner, sikre netværket og holde systemet synkroniseret. Skattemyndighederne vil som udgangspunkt kvalificere mining-aktiviteten som hobbyvirksomhed. Tab, som kan indeholdes i den positive indkomst fra hobbyvirksomheden kan fradrages i hobbyvirksomhedens indkomst, da en hobbyvirksomhed beskattes efter et såkaldt nettoprincip. Overskuddet beskattes som personlig indkomst med op til 52 %, hvorimod underskuddet ikke er fradragsberettiget.

Selskabers investering i kryptovaluta

Selskabers gevinster og tab på investeringer i kryptovaluta i er altid skattepligtige og fradragsberettigede og indgår i selskabets almindelige indkomst. Beskatningstidspunktet er det samme som for fysiske personer, men skattesatsen for selskaber ligger i stedet på 22 %.

Hvis man ønsker at foretage investeringer i selskabsform, skal man dog være opmærksom på, at investeringskontoen, den såkaldte ”wallet”, skal oprettes i selskabets navn og ikke i kapitalejerens navn, idet beskatningen følger den fysiske eller juridiske person, som har oprettet den pågældende wallet.

Det er vigtigt at sikre sig, at der indberettes korrekt, da den manglende indberetning eller forkert indberetning udover en ekstraskat også kan medføre, at Skattestyrelsen starter en straffesag mod skatteyderen. En bøde vil som udgangspunkt beløbsmæssig svare til 1-2 gange skatten, og der er derfor tale om relative store beløb.   

Bachmann/Partners har erfaring med rådgivning i skattesager inden for handel med kryptovaluta, og er du i tvivl om, hvordan dine handler med kryptovaluta skal behandles skattemæssigt, eller er du allerede blevet mødt med et krav fra skattemyndighederne, er du altid velkommen til at kontakte os for at sikre at din skat opgøres korrekt.

Bachmann/Partners har også stor erfaring som forsvarer i straffesager om netop beskatningen af kryptovaluta, og er du indkaldt til et møde i en bødesag ved Skattestyrelsen, har du altid ret til at få en forsvarer med.

For yderligere information kontakt gerne Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Rasmus Bejder Jensen på tlf. 51 68 82 40 / rbj@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *