Landsretten har i en dom af 17. juni 2019, SKM2019.347.ØLR, ændret byretsdommen af 5. juli 2018, SKM2018.431.BR. Landsretten har i sin dom fastslået, at medbragte børn i mandskabsvogne anses for privat personbefordring, hvilket er i strid med betingelserne for afgiftsfritagelse for mandskabsvogne. Skatteforvaltningens opkrævning af fuld registreringsafgift for køretøjet var derfor berettiget. 

Sagen omhandlede en virksomhed, som blandt andet servicerede motorcrosskørere på eliteplan. En søndag kørte ejeren af virksomheden sammen med sin bror og dennes mindreårige datter i virksomhedens afgiftsfritagede mandskabsvogn på vej til et motorcrossløb. Hverken ejerens bror eller dennes datter var ansat i virksomheden. Ejerens bror var dog tilknyttet virksomheden, da han tidligere havde været på virksomhedens motorcrossteam og fortsat blandt andet hjalp med opsætning af telte mv. og servicering af øvrige motorcrosskørere på løbsdagene.

Ejeren blev standset af politiet på vej til motorcrossløbet og blev sigtet for overtrædelse af registreringsafgiftsloven ved at have benyttet bilen til privat personbefordring. SKAT krævede herefter betaling af fuld registreringsafgift af bilen, da det var SKATs opfattelse, at bilen var anvendt i strid med betingelserne for afgiftsfritagelse for mandskabsvogne.     

Byrettens dom

Byretten afsagde dom i sagen sidste sommer, hvor byretten gav virksomhedsejeren medhold i, at hverken transporten af broderen eller dennes datter udløste fuld registreringsafgift.

Byretten lagde vægt på, at transporten af broderen i mandskabsvognen skete i virksomhedens interesse, at broderens 4-årige datter havde brug for opsyn og pasning og at der alene var foretaget erhvervsmæssig kørsel til og fra arbejdspladsen.

Du kan læse vores tidligere omtale af byretsdommen her.

Landsrettens dom

Skatteministeriet anså sagen for principiel og ankede derfor dommen til Østre Landsret, hvor ministeriet gjorde gældende, at der var tale om privat personbefordring af broderens datter.

Modsat byretten fandt landsretten ikke, at et mindreårigt barn kunne medbringes i mandskabsvognen uden afgiftsmæssige konsekvenser.

Landsretten lagde vægt på, at det udtrykkeligt fremgår af registreringsafgiftsloven, at mandskabsvogne ikke må benyttes til privat personbefordring, hvilket transporten af den 4-årige datter blev anset for at være, idet datteren var med sin far grundet mangel på anden pasningsmulighed.

Landsretten fastslog herefter, at betingelserne for afgiftsfritagelse af mandskabsvogn ikke længere var opfyldt, hvorfor skattemyndighederne var berettiget til at opkræve fuld registreringsafgift af bilen.

Som konsekvens af landsretsdommen er det ikke muligt at transportere børn i mandskabsvogne, uden at det udløser fuld registreringsafgift.

Hvis der i mandskabsvognen medbringes personer, som ikke er ansat i virksomheden, er det fortsat afgørende, at det kan bevises, at de pågældende personer har tilknytning til virksomheden.

Det er meget vigtigt at være opmærksom på reglerne for mandskabsvogne, da det kan blive en dyr køretur, hvis man medtager personer, som ikke har tilknytning til virksomheden.

Landsrettens dom må efter vores vurdering skulle fortolkes således, at enhver transport af personer, som ikke har en tilknytning til virksomheden, vil udløse registreringsafgift. Om det er et barn, som ikke kan tage vare på sig selv, eller en person, som er kommet til skade og dermed skal have hjælp, er uden betydning. Det vil udløse registreringsafgift, hvis man transporterer den pågældende i en mandskabsvogn, når den pågældende person ikke har nogen tilknytning til virksomheden.

Det bør efter vores opfattelse give anledning til alvorlig selvransagelse hos politikerne, når domstolene kan nå frem til, at der udløses registreringsafgift i en sådan situation. En fører af en mandskabsvogn kan med landsrettens dom stå i et ubehageligt dilemma, hvis vedkommende under sin kørsel f.eks. støder på en tilskadekommen person. Tager føreren personen med i mandskabsvognen, er der tale om personbefordring, der vil udløse en registreringsafgift på 150 %, hvis mandskabsvognen stoppes af politiet. Hvis føreren ikke tager den tilskadekomne person med, er det ikke utænkeligt, at føreren kan forfølges strafferetligt.

Hvis du er tvivl om betingelserne for afgiftsfritagelse af mandskabsvogne, yder Bachmann/Partners professionel rådgivning om reglerne og registreringsafgift generelt.

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk.

Læs Østre Landsrets dom her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *