Højesteret har i en dom af 8. december 2022 fundet, at hollandske dykkere, som udførte projektarbejde i Nordsøen, var lønmodtagere og ikke selvstændigt erhvervsdrivende i skatteretlig forstand. Virksomheden hæftede derfor for den manglende betaling af A-skat og AM-bidrag.

Et selskabs forpligtelse til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af de vederlag, som selskabet udbetaler til sin kontraktpart, afhænger af, om denne skal anses for lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende.

Selvstændige erhvervsdrivende er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå et overskud, men afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende beror på en konkret vurdering.

Højesteret har nu taget stilling til spørgsmålet i en sag om et hollandsk selskab, der i 2011 påtog sig et offshore projekt i Nordsøen. Til brug for udførelsen af opgaven indgik selskabet aftale med ca. 100 dykkere, der i perioden fra maj til december 2011 udførte arbejde af varierende varighed på projektet.

Højesteret lagde i dommen vægt på følgende:

  1. Forholdet mellem SMIT og dykkerne var yderst detaljeret beskrevet
  2. Der blev afholdt daglige møder med deltagelse af relevant personale, hvor de specifikke opgaver blev gennemgået,
  3. Dykkerne havde ikke nogen metodefrihed af betydning for opgavens udførsel, og substitutionsadgangen var ikke fri
  4. Udgifterne til de udenlandske dykkeres flyrejser til og fra projektet blev betalt af SMIT,
  5. Der blev betalt et dagligt fastlagt vederlag for de dage, dykkerne udførte arbejde på projektet
  6. SMIT bar det overordnede økonomiske ansvar ved projektet.

Højesteret fandt efter en samlet vurdering, at dykkerne ikke kunne anses for at have udført arbejdet på projektet som selvstændige erhvervsdrivende for egen regning og risiko, men derimod for lønmodtagere. Selskabet havde derfor pligt til at indeholde skat mv. af udbetalingerne til dykkerne.

Højesterets dom forekommer ikke overraskende og viser, at det er vigtigt at være opmærksom på, om virksomheders kontraktparter opfylder betingelserne for at blive kvalificeret som selvstændig erhvervsdrivende.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om de skattemæssige problemstillinger for virksomheders ansatte og konsulenter.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk  eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *