Fra den 1. januar 2019 skal virksomheder afregne moms på tidspunktet, hvor et gavekort / en voucher udstedes. Dette forslag til ændring blev fremsat i et lovforslag den 3. oktober 2018. Formålet med lovforslaget er at sikre en ens momsmæssig behandling af gavekort i alle EU-lande. Ændringen skal sikre, at samme gavekort ikke pålægges moms i flere lande eller slet ikke pålægges moms. 

EU-landene har på nuværende tidspunkt forskellige nationale regler for den momsmæssige behandling af salg af varer og ydelser ved anvendelse af gavekort. Nogle EU-lande lægger moms på en bestemt slags gavekort på salgstidspunktet (udstedelsestidspunktet), hvor andre EU-lande lægger moms på samme type gavekort på indløsningstidspunktet. Herved er der risiko for, at to lande opkræver moms af samme vare eller ydelse, hvis gavekortet udstedes i førstnævnte EU-land og indløses i sidstnævnte. Omvendt kan de forskellige regler også føre til, at der ikke pålægges moms i nogen af landene for varen eller ydelsen.

For at få en mere ensartet behandling i alle EU-lande blev der i 2016 vedtaget et ændringsdirektiv til momssystemdirektivet, som Danmark skal gennemføre senest 1. januar 2019.

Virksomheder bør derfor allerede nu gøre klar til, at deres regnskabssystemer kan håndtere ændringen.

Gældende danske regler 

Efter dansk praksis skal der alene afregnes moms af et gavekort/voucher på udstedelsestidspunktet, hvis det er én konkret vare, som skal afhentes i én bestemt butik.

I øvrige tilfælde skal der først pålægges moms på indløsningstidspunktet. For gavekort/vouchere, der kan anvendes i en række butikker eller indløses til forskellige varer/ydelser, skal der efter gældende danske regler først afregnes moms, når gavekortet/voucheren indløses. I disse tilfælde skal virksomheder ikke betale moms af gavekort/vouchere, der aldrig bliver indløst.

Lovforslaget

Fra 1. januar 2019 skal der derimod afregnes moms allerede ved udstedelse af gavekort til ét formål, når følgende punkter begge er kendt på udstedelsestidspunktet:

  • Landet, hvor varen/ydelsen leveres, og
  • Momssatsen.

I disse tilfælde skal der afregnes moms ved ethvert salg. Der skal derfor både afregnes moms ved salg fra udsteder til forhandler og ved efterfølgende salg fra forhandler til kunde. Ved selve indløsningen af gavekortet opkræves der til gengæld ikke moms.

Er ovenstående betingelser om, at både leveringslandet og momssatsen er kendt, ikke opfyldt på udstedelsestidspunktet, opkræves momsen først ved indløsningen af gavekortet.

Som konsekvens af at Danmark i modsætning til andre EU-lande anvender samme momssats på stort set alle momspligtige varer/ydelser, og at de fleste gavekort/vouchere udstedt af forhandlere i Danmark kun kan anvendes i Danmark, vil danske forhandlere i langt de fleste tilfælde fremover skulle afregne moms allerede på udstedelsestidspunktet i stedet for på indløsningstidspunktet, som er den gældende ordning. Ændringen vil således få betydning for de fleste virksomheder i Danmark, der sælger gavekort/vouchere.  

Eksempelvis vil der for et gavekort, der kan anvendes til hotelovernatninger udbudt af forskellige virksomheder til hotelophold beliggende i Danmark, efter gældende regler først skulle afregnes moms ved selve leveringen af hotelydelsen (indløsningstidspunktet). Efter de nye regler vil samme gavekort være udstedt til ét formål, idet leveringsstedet (Danmark) og momssatsen (25 %) er kendt, hvorfor der skal afregnes moms på salgstidspunktet (udstedelsestidspunktet) af gavekortet.

Konsekvensen af at flere gavekort/vouchere pålægges moms allerede ved salget er blandt andet, at virksomheder også skal afregne moms af gavekort/vouchere, der aldrig bliver indløst. Endvidere får ændringen betydning for virksomheders likviditet, idet de fleste virksomheder ikke længere kan vente med at afregne moms på indløsningstidspunktet, men derimod må gøre det ved udstedelsen af gavekortet/voucheren.

Som virksomhed er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan vouchere/gavekort udformes og regnskabsmæssigt håndteres i forhold til den momsmæssige behandling. Hvis du er i tvivl om reglerne, yder Bachmann/Partners rådgivning herom.

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *