Landsskatteretten har i tre nye afgørelser givet Skattestyrelsen ret i, at virksomheder kan nægtes adgang til momsfradrag, hvis formkravene til en faktura ikke er overholdt. Virksomheder bør derfor altid tjekke, at købsfakturaer opfylder de indholdsmæssige fakturakrav.   

Som momsregistreret køber af varer og ydelser er det vigtigt, at virksomhederne sikrer sig, at formkravene til købsfakturaerne er opfyldt, da det kan blive en dyr fornøjelse, hvis virksomheden efterfølgende bliver nægtet fradrag for moms af sine erhvervsmæssige udgifter, blot fordi formkravene til købsfakturaen ikke er overholdt.

I forbindelse med bogføringen bør man derfor have en helt fast procedure, hvor man tjekker, at formkravene til momsbelagte udgiftsbilag er opfyldt.

I de tre sager, som er afgjort i Landsskatteretten, var der tale om forskellige mangler i fakturaerne, som førte til, at køberne blev nægtet fradrag for moms.

Følgende forhold gjorde sig gældende ved modtagelse af fakturaer fra underleverandører:

 1. Fakturaerne fra en underleverandør manglede en beskrivelse af den leverede ydelse samt leveringsdato for det udførte arbejde
 2. Fakturaerne fra en anden underleverandør manglede fortløbende nummerering samt dato for det udførte arbejde
 3. Sælgers CVR-nr. fremgik ikke af fakturaerne fra en tredje leverandør.

Landsskatteretten fastslog i de tre afgørelser, at der ud fra de fremlagte fakturaer ikke var dokumentation for, at der var sket levering mod vederlag fra en afgiftspligtig person. Køber blev derfor i de tre afgørelser nægtet fradrag for købsmomsen.

Bachmann/Partners anbefaler, at momspligtige virksomheder i forbindelse med modtagelse af købsfakturaer for momspligtige leverancer altid sikrer sig, at fakturaerne opfylder formkravene i momsbekendtgørelsen.

Almindelige fakturaer skal indeholde følgende oplysninger efter momsbekendtgørelsens § 58, stk. 1:

 • Fakturadato
 • Fakturanummer
 • Sælgers navn, adresse og CVR-/se-nummer
 • Købers navn og adresse
 • Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser
 • Leveringsdato, hvis den ikke er den samme som fakturadato
 • Momsgrundlaget og pris pr. enhed uden moms
 • Gældende momssats
 • Det momsbeløb, der skal betales.

Hvis ikke alle ovenstående oplysninger fremgår af fakturaerne, bør man straks tage kontakt til sælger og få sælger til at udstede en ny faktura, der utvivlsomt opfylder formkravene. Det er nemmest at få en korrekt faktura, inden der er betalt for leverancen. Det er derimod vanskeligere, hvis man først skal til at kontakte sælger eksempelvis to år efter en levering. Her kan man stå i den situation, at sælger har lukket sin virksomhed. Har sælger lukket sin virksomhed, bærer man som køber selv udgiften til den ikke fradragsberettigede moms.

For yderligere information kontakt gerne Diana Mønniche eller Peter Hansen.

Læs Landsskatterettens offentliggjorte afgørelser her: SKM2018.540.LSR og SKM2018.542.LSR

Læs Landsskattens ikke-offentliggjorte afgørelse her: LSR2018.13-5284183.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *