Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har på vegne af forskellige bilforhandlere ført sager mod Motorstyrelsen vedrørende adgang til godtgørelse af registreringsafgift.

Motorstyrelsen har i de pågældende sager nægtet adgang til godtgørelse af registreringsafgift med forskellige begrundelser, herunder

  • at momslovens krav ikke var opfyldt
  • at køretøjerne ikke var solgt inden der blev anmodet om godtgørelse af registreringsafgift
  • at der ikke var fremlagt dokumentation for betaling af køretøjerne
  • at ejerskabet til køretøjerne ikke var tilstrækkeligt dokumenteret
  • at der ikke var fremlagt billeddokumentation af køretøjerne med prøveskilte
  • at der ikke var fremlagt billed-id af køber i udlandet 

Det følger af registreringsafgiftslovens § 7 b, stk. 1, at der er adgang til godtgørelse af registreringsafgift for et køretøj, når køretøjet er afmeldt og køretøjet er udført af landet. På baggrund heraf har Landsskatteretten fastslået, at der ikke er hjemmel i registreringsafgiftsloven til at fremsætte andre krav for at give adgang til godtgørelse af registreringsafgift.

Motorstyrelsen er således ikke berettiget til at nægte godtgørelse, hvis momslovens regler eventuelt er håndteret forkert, ligesom Motorstyrelsen ikke kan kræve, at et køretøj eksempelvis er solgt inden der er adgang til godtgørelse.

Det eneste Motorstyrelsen kan kræve er, at køretøjet er afmeldt i Motorregisteret og at forhandleren kan dokumentere, at køretøjet også fysisk har forladt Danmark, hvilket også gør sig gældende i dag, hvor Motorstyrelsen behandler hver ansøgning om godtgørelse af registreringsafgift individuelt.

I relation til, at der skal fremlægges dokumentation for, at køretøjet fysisk er udført af Danmark, gælder der ikke et krav om, at der skal fremlægges en bestemt type af dokumentation.

Forhandlerne skal dog være meget påpasselige med, at der ikke opstår skrivefejl i CMR-breve eller at en køber efterfølgende får udstedt prøvemærker til et køretøj, som er blevet udført, da Motorstyrelsen i så fald har fået medhold i, at det er forhandleren, som skal bevise, at køretøjet også blev udført på det tidspunkt, hvor køretøjet blev udleveret til køber.

Selvom Motorstyrelsen udmærket er bekendt med, at de udsteder prøvemærker til køretøjer, som er blevet udført, så bliver bevisbyrden for tidspunktet for udførslen lagt over på den forhandler, som har anmodet om godtgørelse af registreringsafgift.

Det er således vigtigt, at I sikrer jer, at vognmanden, som har ført bilerne ud af landet rent faktisk kan dokumentere, hvor bilerne fysisk er blevet aflæsset på et bestemt tidspunkt, hvis der efterfølgende skulle blive udstedt prøvemærker til et køretøj.

Efter registreringsafgiftslovens bestemmelser om, at man mister retten til godtgørelse, hvis ansøger ikke kan dokumentere, at køretøjet er udført inden 3 måneder er det særlig vigtigt at have fokus på, at dokumentationen for udførsel er tilstrækkelig.

Efter den nuværende praksis anses et køretøj først for at være udført på det tidspunkt, hvor køretøjet er dokumenteret indregistreret i et andet land, hvis der er fejl i et CMR-brev eller der efterfølgende er udstedt prøvemærker til et køretøj. Hvis indregistreringen først sker mere end 3 måneder efter udførslen vil en forhandler med ændringen af registreringsafgiftslovens i dag miste retten til godtgørelse af registreringsafgift.

Det er således vigtigt at have fokus på, om den dokumentation man ligger inde med i forhold til udførslen er tilstrækkelig.

Har du problemer med en afgørelse om udbetaling af eksportgodtgørelse, tager Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab gerne en drøftelse med dig om din sag.

For yderligere information kan der tages kontakt til Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk eller Kristine Holmgaard Eriksen på tlf. 30 12 82 25 / khe@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *