Den nye SMV-regering har i december 2022 publiceret sit regeringsgrundlag – ”Ansvar for Danmark. Det politiske grundlag for Danmarks regering”. Regeringsgrundlaget beskriver en række tiltag, der vil få stor indflydelse på forestående overdragelser af familieejede virksomheder og beskatning af ejendomsselskaber. Regeringsgrundlaget kan tilgås her.

Etablering af nyt erhvervsstøttesystem

Regeringen vil som led i et nyt erhvervsstøttesystem sanere erhvervsstøtte for kr. 2 mia. Heraf anvendes kr. ½ mia. til at nedsætte bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fra 15 pct. til 10 pct. Nedsættelsen vil alene omfatte overdragelser omfattet af successionsreglerne, og dermed ikke gaver i almindelighed eller eftergivelse af eksisterende gældsbreve.

Desuden vil kr. ½ mia. blive anvendt til at skabe en ny model for værdiansættelse, og afslutningsvist vil kr. 1 mia. blandt andet blive anvendt til et forsknings- og udviklingsfradrag.

Annullering af lagerbeskatning af ejendomsselskaber

Regeringsgrundlaget indeholder ikke nærmere detaljer om indholdet eller en tidsplan for de aftalte ændringers ikrafttrædelse.

Som et led i finansieringen af den såkaldte ”Arnepension” havde den tidligere regering indgået en politisk aftale om lagerbeskatning af ejendomsselskaber. Skatteministeren havde forinden valget til Folketinget fremsat et lovforslag, hvorefter ejendomsporteføljer på over kr. 100 mio. løbende skulle lagerbeskattes af værdistigninger og -fald på ejendomme frem for den nuværende realisationsbeskatning. Dette lovforslag frafaldt ved udskrivelsen af valget til Folketinget.

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at dette lovforslag ikke genfremsættes. Regeringen annullerer dermed en skattestramning, der ellers havde til hensigt at give en indtægt til statskassen på kr. 1 mia. årligt.

Gennemførelse af en skattereform

Endeligt vil regeringen vil afsætte 5 mia. kr. til en skattereform, der bl.a. disponeres ved at:

  • Forhøje beskæftigelsesfradraget
  • Forhøje det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere
  • Nedsætte topskattesatsen med 7,5 pct. for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) op til 750.000 kr.
  • Forhøje topskattesatsen med 5 pct. for indkomster (før arbejdsmarkedsbidrag) over 2,5 mio. kr.

Regeringen forventer, at provenuet fra topskat reduceres med 0,7 mia. kr. med denne omlægning.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver i skattesager og har stor erfaring med håndtering af erhvervs- og selskabsbeskatning. Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk  eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *