Komitéen for god selskabsledelse har udsendt et udkast til nye retningslinjer for god selskabsledelse. Udkastet indeholder som noget nyt bl.a. en opfordring til at udarbejde og offentlige en skattepolitik. Der kan være flere grunde til at udarbejde en skattepolitik – også for ikke-børsnoterede selskaber.

Komitéen for god selskabsledelse har den  1.juli 2020 udsendt et nyt udkast til Anbefalinger for god selskabsledelse 2020. Udkastet er nu i høring, således at den endelige anbefaling forventes udsendt sidst på året. Som noget nyt foreslås det, at selskaber skal udarbejde en skattepolitik, som derefter gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside.

I en kommentar til anbefalingen anfører komitéen for god selskabsledelse, at formålet med anbefalingen er at øge transparensen om selskabets skattemæssige forhold for investorer og øvrige interessenter. Skattepolitikken kan give en videre indsigt i selskabets skattemæssige forhold end påkrævet efter lovgivningen – eksempelvis om hvorledes man forholder sig til skatteincitamenter, brug af skatteplanlægning, aktiviteter i skattelylande og om betalt skat i de enkelte lande, hvor selskabet opererer mv.

En skattepolitik kan således fx indeholde retningslinjer om

  • Hvem der træffer afgørelse i større skatterelaterede spørgsmål (bestyrelse, direktion eller medarbejder)
  • Fastlæggelse af rammerne for selskabets skattemæssige adfærd
  • Fastlæggelse af krav til skattemæssig dokumentation – udover lovmæssige krav (fx land for land rapportering)
  • Offentlighed (fx oplysningsniveau i årsrapporter)
  • Adfærd i forhold til offentlige myndigheder
  • Intern rapportering

Til illustration kan der henvises til det børsnoterede selskab cBrains offentliggjorte skattepolitik, https://cbrain.dk/om-os/samfundsansvar/politikker.

Anbefalingen er målrettet børsnoterede selskaber, men også andre selskaber kan have en interesse i at udarbejde en skattepolitik. Udarbejdelse af en skattepolitik, der fastlægger virksomhedens skattemæssige adfærd, ligger i forlængelse af den generelle udbredelse af en CSR-politik i virksomheder. Ved udarbejdelsen af en skattepolitik får selskabets bestyrelse anledning til at fastlægge selskabets ønskelige skattemæssige adfærd og kan på denne måde udstikke retningslinjerne for de medarbejdere, der skal træffe de daglige dispositioner med skattemæssige konsekvenser.

En skattepolitik vil på denne måde kunne tjene som et værn mod offentlig kritik, idet selskabet netop gennem udarbejdelsen af en skattepolitik får lejlighed til at afklare en række af de spørgsmål, som ellers er egnede til at skabe tvivl om den skattemæssige adfærd – og dermed kritik.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab bistår større virksomheder og børsnoterede selskaber med udarbejdelse og implementering af en skattepolitik. Kontakt advokat Peter Loftpsl@bachmann-partners.dkeller +45 40 30 23 15, hvis du vil vide mere herom.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *