Højesteret har i en dom af 9. januar 2022 fastslået, at en skatteyder ikke har mulighed for at deponere det omstridte beløb, f.eks. ved indsættelse på skattekontoen og herved undgå forrentning indtil det tidspunkt, hvor domstolene måtte give Skatteministeriet medhold.

Der hersker en retssikkerhedsmæssig udfordring i sager, hvor Skatteministeriet indbringer en sag for domstolene, som skatteyderen har fået medhold i ved Landsskatteretten. Det samme gør sig gældende i det tilfælde, hvor Skatteministeriet anker en afsagt dom, som Skatteministeriet har tabt.

Eftersom behandlingen af skattesager for domstolene kan tage adskillige år, og da renteniveau i både renteloven og opkrævningsloven er væsentlig over markedsrenten, pålægges skatteydere i disse tilfælde betydelige rentetilskrivninger, såfremt Skatteministeriet får medhold i sagen. Den lange sagsbehandlingstid medfører i flere sager, at renterne overstiger hovedstolen.

Der er flere eksempler på, at skatteydere tilbyder at deponere eller indbetale det omstridte krav til Skatteforhandlingen for at undgå rentetilskrivningen, men hvor Skatteforvaltningen oplyser, at man ikke har hjemmel til at modtage en sådan indbetaling. Skatteyderen får således ingen mulighed for at undgå denne omkostning, selvom denne har tilbudt frivillig indbetaling af kravet.

Højesteret har nu fastslået, at der ikke er hjemmel til at lade skatteydere deponere eller indbetale skattekravet. Højesteret henviser til, at lovgivningsmagten bør forholde sig til, om konsekvenserne af lovgivningen er ønskelige.

Højesterets dom kan læses her.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om alle forhold vedrørende skat. Hvis du ønsker at vide mere, kan du kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk  eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *