Skatterådet har netop givet tilladelse til, at Skattestyrelsen for fjerde gang kræver betalingsoplysninger fra bankerne til at undersøge danskeres overførsler til og fra udlandet.

I perioden fra 2009 til og med 2019 har Skattestyrelsen gennemført en række såkaldte ”Money Transfer-indsatser”. Dette er foregået ved, at Skattestyrelsen har foretaget en gennemgang af borgere og virksomheders betalingsoplysninger med relation til udlandet.

Baggrunden for kontrollerne er at sikre Skattestyrelsen viden om nye tendenser inden for bl.a. deleøkonomi, aktieprogrammer, kryptovalutaer samt at give Skattestyrelsen oplysninger om groft skattesvig.

I den pågældende periode har Skattestyrelsen sendt skatteforhøjelser til borgerne for knapt 2,1 mia. kr.

På denne baggrund har Skatterådet givet Skattestyrelsen tilladelse til at kræve betalingsoplysninger udleveret fra nogle særligt udvalgte banker vedrørende indkomstårene 2017 til 2019.

Det er Skattestyrelsens forventning, at materialet for indkomstårene 2017 til 2019 vil føre til store skattemæssige reguleringer for en række borgere og virksomheder. Skattestyrelsen opfordrer derfor til, at man tager kontakt til Skattestyrelsen, hvis man har behov for viden om, hvordan man skal forholde sig, hvis man har økonomiske aktiviteter i udlandet. 

Et typisk sagsforløb vil være, at Skattestyrelsen kontakter skatteyderen med spørgsmål til konkrete udenlandske forhold. Når Skattestyrelsen har modtaget de efterspurgte oplysninger, vil der typisk fremsendes et såkaldt forslag til afgørelse, hvor Skattestyrelsen redegør for, hvilke skattemæssige konsekvenser Skattestyrelsen mener, der indtræder. I denne proces vil der ske en høring af den berørte Skatteyder. 

Der kan være gode og helt lovlige grunde til, at man har formue eller aktiviteter i udlandet. Det er vores erfaring, at sådanne oplysninger og forklaringer omkring baggrunden for formue eller aktivitet i udlandet skal fremlægges for Skattestyrelsen så tidligt som muligt i forløbet, således at det sikres, at Skattestyrelsen kender baggrunden herfor og sagen ikke ”løber af sporet”. 

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab har stor erfaring med at hjælpe med at få formuer fra udlandet taget hjem til Danmark på den bedst mulige måde for den berørte skatteyder.  

Vi bistår ofte med henvendelser til Skattestyrelsen. I sådanne tilfælde foretager vi altid forinden en vurdering af, hvor stort et evt. skatte- og afgiftskrav, som Skattestyrelsen efter praksis vil gøre gældende, og hvorvidt du risikerer en bøde eller fængselsstraf. På denne måde kender du konsekvenserne af en henvendelse, inden Skattestyrelsen kontaktes.

Bachmann/Partners har fuld tavshedspligt. Dette gælder uanset om du ønsker, at der tages kontakt til Skattestyrelsen eller ej.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *