Den 1. juli 2021 trådte nye momsregler i kraft vedrørende den momsmæssige behandling af videresalg af leasing- og demobiler. Ændringen i momsloven har især betydning for bilforhandlere, biludlejningsvirksomheder og køreskoler når de videresælger biler, der har været indregistreret på fuld registreringsafgift.

For at undgå moms på registreringsafgift har Danmark en særlig bestemmelse, hvor leasingselskaber og køreskoler hidtil har haft adgang til at beregne moms på et reduceret grundlag. Denne bestemmelse er fra 1. juli 2021 blevet udvidet til også at omfatte bilforhandlere, således at bilforhandlere også kan anvende bestemmelsen på demobiler, der har været indregistreret på fuld afgift med bilforhandleren som ejer af køretøjet.

Med ændringen betyder det, at bilforhandlere ikke længere har behov for at sikre sig, at bilerne også bliver anvendt til udlejning for at kunne afregne moms på et reduceret grundlag ved videresalg af de biler, hvor forhandleren har været registreret som ejer af køretøjet.

Anvendelse af momslovens § 30 er alene aktuel ved videresalg af køretøjer, hvor der har været adgang til momsfradrag ved anskaffelsen og køretøjet har været indregistreret på fuld afgift, således at udlægsreglerne ikke kan finde anvendelse på registreringsafgiften.

Med ændringen af momslovens § 30, skal man være særlig opmærksom på, at beregningen bliver ændret, hvis salgsprisen ved videresalget er højere end anskaffelsesprisen.

Hidtil har det været følgende formel, som momsen har været beregnet på grundlag af, uanset om salgsprisen var højere eller lavere end anskaffelsesprisen.

Ovenstående formel skal fremadrettet kun anvendes, hvis salgsprisen er lavere end anskaffelsesprisen.

Hvis salgsprisen er højere end anskaffelsesprisen, skal følgende formel fremadrettet avendes:

(Salgsprisen – betalt registreringsafgift) * 20 % = moms 

Til illustration af ovenstående formler har vi udarbejdet nedenstående eksempler:

Som det fremgår af ovenstående eksempel, hvor salgsprisen er højere end anskaffelsesprisen, er der en væsentlig forskel i den moms, som skal afregnes. Det er således vigtigt at være opmærksom på at få tilpasset bogholderisystemet, således at momsen bliver beregnet efter den rette formel.

For yderligere information kontakt Diana Mønniche på tlf. 20 71 78 62 / dme@bachmann-partners.dk, Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 /pha@bachmann-partners.dk eller Peter Loft på tlf. 40 30 23 15 / psl@bachmann-partners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *