I maj 2020 sendte Skattestyrelsen et udkast til styresignal i høring, der havde til formål at afgrænse, hvad der udgør ”særlige omstændigheder”, som diskvalificerer anvendelsen af 15 pct.-reglen ved gaveoverdragelser eller arveudlæg af fast ejendom. Her får du en status over, om reglen stadig kan bruges og hvad vi ser i krystalkuglen de næste måneder.

Med udsendelsen i maj 2020 af et udkast til styresignal og et udkast til ændringscirkulære til værdiansættelsescirkulæret fra 1982 tog Regeringen i form af Skatteministeriet og Skattestyrelsen ikke Folketinget i ed på et politisk ømtåleligt område om familieoverdragelse af fast ejendom, hvor der i hvert fald fra tidligere regeringer har været tilkendegivet, at der skulle være forudberegnelighed. Med de pågældende udkast blev der i høj grad lagt op til, at den gældende 15 pct.-regel, der i praksis har fungeret som hovedreglen, ikke længere skulle være en hovedregel, men derimod en undtagelse.

Styresignalet og ændringscirkulæret skulle have været trådt i kraft 1. juli 2020, men er fortsat på tegnebrættet hos myndighederne.

Siden udsendelsen af de to udkast har der været betydelig politisk fokus fra den borgerlige oppositions side på de to udkast. Folketingets Skatteudvalg har da også stillet flere spørgsmål til skatteministen om hans planer.

Skatteministeren har i flere svar til Folketingets Skatteudvalg svaret, at de indkomne høringssvar til udkastet til ændringscirkulære og udkastet til styresignal nu behandles med henblik på at vurdere, om de giver anledning til ændringer. Skatteministeren har også tilkendegivet, at forligskredsen på ejendomsområdet vil, når arbejdet med at gennemgå høringssvarene er afsluttet, blive præsenteret for høringssvarene og kommentarer hertil.

Retstilstanden er således uændret på nuværende tidspunkt, idet 15 pct.-reglen fortsat kan anvendes.

Når dette er fastslået, skal man overveje et familiesalg meget grundigt og sikre sig mulighed for at opløse en handel, hvis værdiansættelsen ikke viser sig at holde.

Der er stadig lidt tid til at overdrage fritidsejendomme, forældrekøbslejligheder og udlejningsejendomme til næste generation, men det skal selvfølgelig gøres rigtigt, og vi tilbyder stadig skræddersyet rådgivning herom.

Bachmann/Partners Advokatpartnerselskab rådgiver om generationsskifte af fast ejendom. For yderligere information kontakt Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dkAnn Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmannpartners.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *