Højesteret har i en dom af 19. januar 2023 fundet, at et anpartsselskabs investeringer i andele i vindmøller og solceller via partnerselskaber skal anses for at være passiv kapitalanbringelse. En anpartshaver kunne derfor ikke med skattemæssig succession overdrage anparter i selskabet til sine børn, idet grænsen for passiv kapitalanbringelse var overskredet.

Ved generationsskifte af selskaber til nærtstående familiemedlemmer m.fl. med skattemæssig succession må selskabet ikke kvalificeres som en ”pengetank”.

Bachmann/Partners har tidligere publiceret en nyhed om, hvorvidt selskaber, som investerer i solcelleanlæg og vindmøller, skal anses som aktive erhvervsvirksomheder eller virksomheder med passiv kapitalanbringelse.

Højesteret har den 19. januar 2023 afsagt dom i en sag, hvor der skulle tages stilling til spørgsmålet om, hvorvidt solcelleanlæg og vindmøller skulle anses som aktiv erhvervsvirksomhed eller passiv kapitalanbringelse. I sagen havde en hovedanpartshaver overdraget halvdelen af kapitalen i sit selskab til sine to døtre ved en gave. Overdragelsen var betinget af, at den kunne ske med skattemæssig succession. Selskabets balance bestod således af ca. 49 pct. finansielle aktiver i form af blandt andet børsnoterede aktier og en række tilgodehavender samt af ca. 51 pct. kapitalandele i to partnerselskaber, der havde investeret i solcelleanlæg og vindmøller. Højesteret fandt – ligesom landsretten – at der var tale om passiv kapitalanbringelse og at der derfor ikke kunne ske overdragelse med skattemæssig succession fra faderen til døtrene.

Højesteret lagde i sin afgørelse vægt på, at de to partnerselskaber var investeringsselskaber, der via Obton-partnerselskaber investerede i vindmøller og solcelleparker. Obton slog sig op på at være en langsigtet investeringspartner, der gennem projekter tilbød investeringsprodukter som et solidt alternativ til volatile aktier og lavt forrentede obligationer. Højesteret fandt derfor, at investeringerne ikke kunne anses som aktiv erhvervsvirksomhed.

Det forhold, at der forelå investeringer i via partnerselskaber, ændrede dette ikke ved Højesterets resultat.

Bachmann/Partners rådgiver i generationsskifte og er opdateret på den nyeste praksis. Det er vores erfaring, at et generationsskifte skal planlægges så tidligt som muligt. Det er vores anbefaling, at man sikrer sig via bindende svar eller skatteforbehold, således at der ikke udløses en unødig og uforudset skat i forbindelse med generationsskifte.

For yderligere information kontakt gerne kontakte Christian Bachmann på tlf. 30 30 45 21 / chb@bachmann-partners.dk, Ann Rask Vang på tlf. 20 94 78 21 / ava@bachmann-partners.dk eller Peter Hansen på tlf. 40 32 35 35 / pha@bachmann-partners.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *