Personer

Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Michael Amstrup

| Advokat (H), partner

Arbejder med skatteret, skatteproces, herunder skattestraffesager, ledelsesansvar, revisor- og advokatansvarssager vedrørende skatteforhold.

Telefon: +45 40 13 13 95

Email: mca@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Diana Mønniche

| Advokat, partner

Arbejder primært med rådgivning om moms-, told- og afgiftsmæssige forhold samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT.
 

Telefon: +45 20 71 78 62

Email: dme@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat, Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning, skatte- og afgiftsstrafferet og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning, skatte- og afgiftsstrafferet og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Jan Pedersen

| Professor, dr. jur., Skattepecialist

Arbejder med: Skattestrafferet, skatteforvaltningsret, skatteprocesret, skattekontrolret, skattestrafferet, omgåelse og generel erhvervs- og selskabsbeskatning.

Telefon: +45 20 71 92 12

Email: jpe@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Loft

| Skatte- og afgiftsspecialist, Advokat

Arbejder med skatte- og afgiftsretlige rådgivning, compliance, større virksomheders skattepolitiker og tvistløsning i skatteafgiftssager.

Telefon: +45 40 30 23 15

Email: psl@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Rasmus Bejder Jensen

| Cand. jur. Advokatfuldmægtig

d
d
d
d

Tlf: +45 51 68 82 40

Email: rbj@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Martin Halling Thrane

| Cand. jur. Advokatfuldmægtig

d
d
d
d

Tlf: +45 42 95 86 84

Email: mht@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Holger Fabian-Jessing

| Advokat (H), Partner i Fabian-Jessing Advokatanpartsselskab

Arbejder med erhversretlige sager hovedsageligt indenfor sø-/ transport- forsikrings- og toldretlige områder. Arbejder i kontorfællesskab med Bachmann/Partners.

Telefon: +45 40 37 78 16

Email: holger.fabian-jessing@transportlaw.dk

Klik her for information →

Verner Jensen

| Rådgivende ingeniør

Arbejder med integreret rådgivning af fjernvarmeselskaber, kraftværker og andre energivirksomheder

d
Telefon: +45 23 26 90 61

Email: vje@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Lene L. Jørgensen

| Juridisk sagsbehandler   

Arbejder med juridisk sagsbehandling som støtte til kontorets jurister. Bogholderi og debitorstyring.

Telefon: +45 30 51 99 66

Email: llj@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Lena Fuhlendorff

| Regnskab & HR

Arbejder deltid med regnskab og HR.

d

Telefon: +45 40 45 91 30

Email: lfu@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Kristine Holmgaard Eriksen

| Cand.merc jur.

 

 

Telefon: +45 30 12 82 25

Email: khe@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Sandra Juel

| Stud. jur.

Email: student@bachmann-partners.dk

 

 

 

Nicolai Soelberg

| Stud. jur.

Email: student@bachmann-partners.dk

 

 

 

Thea Marie Mathislund

| Stud. jur.

Email: student@bachmann-partners.dk

 

 

 

Frida Almind Jespersen

| Stud. jur.

Email: student@bachmann-partners.dk