Christian Bachmann

| Advokat (H), Managing Partner

Arbejder med skatte- og afgiftsproces, domstolssager, skatterådgivning, syn & skøn, generationsskifte og omstrukturering samt ansvarssager   

Telefon: +45 30 30 45 21

Email: chb@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Michael Amstrup

| Advokat (H), Partner

Arbejder med skatteret, skatteproces, herunder skattestraffesager, ledelsesansvar, revisor- og advokatansvarssager vedrørende skatteforhold.

Telefon: +45 40 13 13 95

Email: mca@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Diana Mønniche

| Advokat, Partner

Arbejder primært med rådgivning om moms-, told- og afgiftsmæssige forhold samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT.
 

Telefon: +45 20 71 78 62

Email: dme@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Ann Rask Vang

| Advokat (L), Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning, skatte- og afgiftsstrafferet og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Telefon: +45 20 94 78 21

Email: ava@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Hansen

| Advokat, Partner

Arbejder primært med rådgivning om skatter- og afgifter, herunder bindende svar samt tvistløsning, skatte- og afgiftsstrafferet og forhandlinger med SKAT

Telefon: +45 40 32 35 35

Email: pha@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Birgitte Nygaard Christensen

| Advokat (H), Partner

Arbejder med retssager, straffesager, miljø- og planret, landbrugsret, ekspropriation og offentlig ret.

Tlf: +45 60 51 57 06

Email: bnc@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Jan Pedersen

| Professor, dr. jur., Skattepecialist

Arbejder med: Skattestrafferet, skatteforvaltningsret, skatteprocesret, skattekontrolret, skattestrafferet, omgåelse og generel erhvervs- og selskabsbeskatning.

Telefon: +45 20 71 92 12

Email: jpe@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Anne Buus Christensen

| Advokat

Arbejder med skatteret, selskabsret, fast ejendom og retssager.

 

Tlf: +45 31 33 18 80

Email: abc@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Gert Malmkvist

| Statsautoriseret revisor og økonomisk rådgiver

Arbejder med økonomisk rådgivning og revision indenfor diverse områder

 

Tlf: +45 22 95 57 23

Email: gem@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peter Loft

| Cand.jur, Skattekonsulent, Public Affairs

Arbejder med skatte- og afgiftsretlige rådgivning, compliance, større virksomheders skattepolitiker og tvistløsning i skatteafgiftssager.

Telefon: +45 40 30 23 15

Email: psl@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Peder Porse

| Ejendomsvurderingsekspert

Arbejder som en af Danmarks erfarne eksperter på vurderingsområdet  med alle facetter af ejendomsvurderingsområdet, grundskyld og dækningsafgifter. Rådgivning, vurderinger og klage- og retssager.

Tlf: +45 21 40 73 55

Email: pep@bachmann-partners.dk

Klik her for information →

Holger Fabian-Jessing

| Advokat (H), Partner i Fabian-Jessing Advokatanpartsselskab

Arbejder med erhversretlige sager hovedsageligt indenfor sø-/ transport- forsikrings- og toldretlige områder. Arbejder i kontorfællesskab med Bachmann/Partners.

Telefon: +45 40 37 78 16

Email: holger.fabian-jessing@transportlaw.dk

Klik her for information →

Verner Jensen

| Rådgivende ingeniør

Arbejder med integreret rådgivning af fjernvarmeselskaber, kraftværker og andre energivirksomheder

d

Telefon:
+45 23 26 90 61

Email: vje@bachmann-partners.dk

Klik her for information →