Ann Rask Vang

| Advokat (L), Ph.d., Partner

Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Om Ann

Sprog

Engelsk og skandinavisk
 

Arbejdserfaring

Tidligere Ph.d.-stipendiat ved Aarhus Universitet, Ekstern Lektor i Generationsskifte ved Aarhus Universitet.
 

Uddannelse

Cand.jur., Ph.d.
 

Medlemskaber

Danmarks Skatteadvokater
 

Personprofil

Erfaring med skatterådgivning og afgiftsret siden 2009.

Har gennem Ph.d. ved Aarhus Universitet specialiseret sig i tonnagebeskatning og har skrevet bogen ”En retsvidenskabelig analyse af tonnagebeskatning”, som er den første og eneste samlede analyse af skatteordningen for rederibranchen.

 • Arbejder med erhvervsret, selskabsret, skatter- og afgifter, tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.
 • Arbejder med optimering af generationsskifte og underviser i generationsskifteret på Aarhus Universitet.
 • Arbejder med told og indhentelse af bindende tariferingsoplysning.
 • Arbejder med moms og afgifter – herunder også registreringsafgiftssager.
 • Samarbejder med mange revisionsfirmaer om løsning af sager, hvor juridisk og strategisk kompetence er påkrævet for at løse en sag for revisionsklienten.

Profilsager

 • Generationsskiftesager – aktivering af passive formuer – og formueoptimering
 • Registreringsafgiftssager
 • Bisidder i Kommissionen om SKAT

Arbejdsområder

 • Skatteret
 • Afgiftsret
 • Moms
 • Erhvervsstrafferet, herunder skatte- og afgiftsstrafferet
 • Selvanmeldelse af skjulte formuer og rådgivning om amnestimuligheder
 • Generationsskifteret
 • Selskabsret
 • Procedure og tvistløsning
 • Ind- og udstationering
 • Skattepligtsrådgivning
 • Arbejdsret
 • Bisidder i undersøgelseskommissioner

Kontakt Ann: