Diana Mønniche

| Advokat, Partner

Arbejder primært med rådgivning om moms-, told- og afgiftsmæssige forhold samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.

Om Diana

Sprog

Engelsk og skandinavisk

Arbejdserfaring

Fuldmægtig hos SKAT fra 1993 til 2001, Moms- og afgiftskonsulent hos KPMG og BDO fra 2001 – 2015, Moms Director og Advokatfuldmægtig hos DELACOUR fra 2015-2016.

Uddannelse

Cand.jur og SKATs fuldmægtiguddannelse

Medlemskaber

Danmarks Skatteadvokater

Personprofil

Kontinuerlig erfaring med skatte- og afgiftsret siden 1993.

 • Arbejder primært med rådgivning om moms-, told- og afgiftsmæssige forhold samt tvistløsning og forhandlinger med SKAT fra Landsskatteretten til domstolene.
 • Arbejder med branchespecialer i moms, told og afgifter for ejendomsbranchen, leasing- og autobranchen, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, offentlige institutioner og den finansielle sektor.
 • Arbejder med koblingen til de særlige regler om momskompensation for uddannelsesinstitutioner og momsrefusionsordningen for kommuner og regioner i forhold til de almindelige moms- og afgiftsmæssige forhold.
 • Arbejder med mange revisionsfirmaer om løsning af sager, hvor juridisk og strategisk kompetence er påkrævet for at løse en sag for revisionsklienten.
 • Udarbejder høringssvar på afgiftsområdet for Danmarks Skatteadvokater.

Profilsager

EU-domstolssag – Sjelle Autogenbrug – brugtmomsordningen.
Registreringsafgiftssager – overflytning af avance, eksportgodtgørelse, forholdsmæssig registreringsafgift.

Momssager

 • Finansielle virksomheders adgang til delvis momsfradrag og momsgodtgørelse.
 • Uddannelsesinstitutioners og kulturelle institutioners adgang til momsfradrag.

Arbejdsområder

 • Skatteret
 • Afgiftsret
 • Moms
 • Told og toldcomplianceundersøgelser
 • Tariferingssager
 • Lønsumsafgift og finansielle virksomheders afgiftsforhold
 • Momsoptimering byggeri og delvis fradragsret
 • Kulturinstitutioners momsforhold
 • Moms i transportvirksomheder
 • Afgiftsrevisioner og – gennemgange
 • Complianceundersøgelser i autobranchen, herunder optimering af forretningsprocesser og risk-mangement
 • Skatte- og afgiftsstrafferet, bødeforhandlinger
 • Selskabsret
 • Procedure og tvistløsning
 • Energiret og energiafgifter
 • Afgiftspolitik

Kontakt Diana: