Jan Pedersen

| Professor, dr. jur., Skattepecialist

Arbejder med: Skattestrafferet, skatteforvaltningsret, skatteprocesret, skattekontrolret, skattestrafferet, omgåelse og generel erhvervs- og selskabsbeskatning.

Om Jan

Sprog: Engelsk og skandinavisk

Uddannelse

Dr. jur et jur.dr. h.c.

Arbejdserfaring

Jan Pedersen er  professor emeritus på Juridisk Institut, Aarhus Universitet  og har virket  som adjunkt og lektor  i strafferet og fra 1994- 2021 som professor i skatteret. Han har indgående undervisningserfaring på cand. jur. og cand. merc. jur. studierne, ligesom han har en omfattende kursus- og foredragsvirksomhed for myndigheder, advokater og revisorer m.v. Jan Pedersen har arbejdet som praktiserende  advokat med møderet for Landsret og har betydelig praktisk erfaring fra rådgivning og responderende virksomhed for professionelle skatterådgivere.

Hverv

Jan Pedersen har bl. a. deltaget i adskillige lovforberedende og ministerielle udvalg, været medlem af og formand for Nordisk Skattevidenskabelig Forskningsråd, er formand for Skattesagsfonden og var fra 1995-2017 hovedredaktør af Karnovs Lovsamling. Jan Pedersen  blev i 2019 tildelt titlen som æresdoktor på Lunds Universitet, Sverige som påskønnelse af sin forskning om skattespekulation og sin indsats for nordisk skattevidenskab.

Publikationer:

Jan Pedersen er forfatter til adskillige lære- og håndbøger herunder ”Skatteudnyttelse” ( doktordisputats), ”Skatteretten 1 og 2”, ”Skatte- og afgiftsstrafferet”, ”Skatteforvaltning- Skatteproces-Skattekontrol” og ”Transfer Pricing – i international skatteretlig belysning”. Han er herudover forfatter til et stort antal videnskabelige artikler om skatteret og strafferetlige emner i danske og udenlandske faglige tidsskrifter.

Arbejdsområder

  • Skattestrafferetlige sager
  • Skatteforvaltning- og skattekontrolsager
  • Klage og domstolssager om skat
  • Skatteretlig rådgivning

Kontakt Jan: